Sprawy studenckie

REKRUTACJA

Szczegółowe informacje  dotyczące rekrutacji na studia można znaleźć w zakładce  Kandydaci.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  I i II STOPNIA

Wszelkie  sprawy związane ze studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi I i II stopnia, załatwiane są przez dziekanaty d/s studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w pok.  10 i 11. Szczegółowe informacje na stronie dziekanatu.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wszelkie  sprawy związane ze studiami podyplomowymi , załatwiane są przez sekretariaty studiów. Szczegółowe informacje w zakładce studia podyplomowe

Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW prowadzony jest nabór na  następujące Studia podyplomowe:

Sekretariat studiów:

dr  Adriana Marcinkowska-Ochtyra
Tel. (22) 55 21 507
pok. 106
email: geoinformatyka.wgsr@uw.edu.pl

Sekretariat studiów:

mgr Barbara Padzińska
Tel. (22) 55 20 630
pok. 10
email:

Sekretariat studiów:

mgr Agata Korzeniecka
Tel. (22) 55 21 517
pok. 113 lub 103
email: aturek@uw.edu.pl

STUDIA DOKTORANCKIE

Wszelkie  sprawy związane ze studiami doktoranckimi  załatwiane są przez sekretariat studiów doktoranckich w pok. 22 Szczegółowe informacje na stronie  studia doktoranckie.