B

mgr Agnieszka Berlińska
Sekcja Ekonomiczno – Finansowa
Nr pokoju: 21
tel. (22) 5520667
wyślij e-mail

C

Ewa Caban
Mazowiecki Ośrodek Geograficzny
Samodzielny referent

Agnieszka Czerwińska
Porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

D
mgr Magdalena Dobrowolska
Sekcja Ekonomiczno – Finansowa
Nr pokoju: 21
Tel. (22) 5520667
wyślij e-mail

mgr Wojciech Doroszewicz
Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego
Sekcja Współpracy z Zagranicą
Nr pokoju: 4A
Tel. (22) 5523253
wyślij e-mail

F
mgr Alicja Folbrier
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Nr pokoju 16
Tel. (22) 5521510
wyślij e-mail

G

Agnieszka Gaca
Portiernia WGSR UW
Starszy szatniarz
Tel. (22) 5521516

Michał Gaca
Portiernia WGSR UW
Starszy portier
Tel. (22) 5521516

Mateusz Gładki
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Nr pokoju: 106
Tel. (22) 5521506
wyślij e-mail

mgr inż. Agnieszka Gmiterek
Biblioteka i Wydawnictwa
Nr pokoju: 7
Tel. (22) 5520649
wyślij e-mail

dr Katarzyna Greń
Archiwum
Nr pokoju: 122B
Tel. (22) 5521519
wyślij e-mail

Krzysztof Gryguc
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Nr pokoju: 106
Tel. (22) 5520677
wyślij e-mail

mgr Barbara Grzęda
Biblioteka i Wydawnictwa
Nr pokoju: 2
Tel. (22) 5520625
wyślij e-mail

Ewa Grzywacz
Porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

J
mgr inż. Marta Jankowska
Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej
Nr pokoju: 109A
Tel. (22) 5520651
wyślij e-mail

K

Aleksandra Karasiewicz
Mazowiecki Ośrodek Geograficzny
Starszy referent
Tel. 504114114

Zdzisław Karasiewicz
Mazowiecki Ośrodek Geograficzny
Konserwator

mgr Ewa Kiczyńska-Stępień
Dziekanat do spraw Studenckich
Nr pokoju: 11
Tel. (22) 5520660
wyślij e-mail

Irena Kochańska
Biblioteka i Wydawnictwa
Nr pokoju: 2
Tel. (22) 5520625
wyślij e-mail

Anna Komornicka
Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej
Szatniarz
Nr pokoju: 53
Tel. (22) 5520650
wyślij e-mail

mgr Agata Korzeniecka
Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego
Nr pokoju : 113
Tel. (22) 5521517
wyślij e-mail

mgr Anna Kowalska
Sekcja Ekonomiczno – Finansowa
Nr pokoju: 21
Tel. (22) 5520667
wyślij e-mail

L
mgr Jerzy Lechnio
Sekcja Umów i Zamówień Publicznych
Mazowiecki Ośrodek Geograficzny
Nr pokoju: 304
Tel. (22) 5520755
wyślij e-mail

M
mgr Beata Maciejewska
Biblioteka i Wydawnictwa
Nr pokoju: 2
Tel. (22) 5520625
wyślij e-mail

Dominika Macioch
Dziekanat do spraw Studenckich
Nr pokoju: 11
Tel. (22) 5520660
wyślij e-mail

Anna Marchwińska-Sławińska
Sekretariat Dziekana
Nr pokoju: 119
Tel.(22) 5520631
wyślij e-mail

inż. Ewa Mierzwiak
Sekcja Obsługi Projektów
Zakład Geoekologii
Nr pokoju: 210
Tel. (22) 5520633
wyślij e-mail

mgr Joanna Miętkiewska-Brynda
Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej
Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji
Sekcja Umów i Zamówień Publicznych
Nr pokoju: 203A
Tel. (22) 5520647
wyślij e-mail

N

mgr Urszula Nikitin
Nr pokoju:206
Tel. (22) 5520634

O

mgr Iwona Orzechowska
Sekcja Ekonomiczno – Finansowa
Nr pokoju: 21
Tel. (22) 5520667
wyślij e-mail

dr Michał Osowiec
Biblioteka i Wydawnictwa
Nr pokoju : 7
Tel. (22) 5520649
wyślij e-mail

P

Jadwiga Pachulska
Starsza woźna

mgr Barbara Padzińska
Dziekanat do spraw Studenckich
Nr pokoju: 10
Tel. (22) 5520630
wyślij e-mail

mgr Joanna Papis
Sekcja Obsługi Projektów
Zakład Geografii Regionalnej Świata
Nr pokoju: 202
Tel. (22) 5520642
wyślij e-mail

mgr Agata Paszyńska
Dziekanat do spraw Studenckich
Nr pokoju: 11
Tel. (22) 5521509
wyślij e-mail

Wiesława Piotrowska
Porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

mgr Ewa Pluta
Biblioteka i Wydawnictwa
Nr pokoju : 6
Tel.(22) 5520677
wyślij e-mail

dr Paulina Pokojska
Nr pokoju: 305
Tel. (22) 5520668
wyślij e-mail

mgr Mariusz Porczek
Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej
Nr pokoju: 109A
Tel. (22) 5520651
wyślij e-mail

R

mgr Kinga Rucińska
Dyrektor Administracyjna
Nr pokoju: 120
Tel. (22) 5520742
wyślij e-mail

S

Agnieszka Sadowska
Porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

mgr Jan Skrzypczuk
Sekcja Współpracy z Zagranicą
Nr pokoju: 122B
Tel. (22) 5521519
wyślij e-mail

mgr Anna Skwirowska
Biblioteka i Wydawnictwa
Nr pokoju: 6
Tel. (22) 5520621
wyślij e-mail

dr Jarosław Suchożebrski
Zakład Hydrologii
Nr pokoju: 123
Tel. (22) 5521515
wyślij e-mail

mgr Joanna Szczęsna
Sekretariat Dziekana
Nr pokoju: 119
Tel. (22) 5520631
wyślij e-mail

mgr Marta Szymaniak
Dziekanat do spraw Studenckich
Nr pokoju: 11
Tel. (22) 5521509
wyślij e-mail

T

mgr Michał Tomczuk
Biblioteka i Wydawnictwa
Nr pokoju: wieża
Tel. (22)5520624
wyślij e-mail

W
Sylwia Waruszewska
Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej
Nr pokoju:
Tel. (22)
wyślij e-mail

Bogusława Włodarska
Porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Z

Katarzyna Zaremba
Laboratorium Analiz Środowiskowych
Nr pokoju: 213
Tel. (22) 5520673
wyślij e-mail