Pełnomocnicy

Osoba email Telefon Dyżury Pokój
dr Alina Awramiuk-Godun
Pełnomocnik Dziekana do spraw Bloku Pedagogicznego
[email] (22) 5521513 103
mgr Joanna Miętkiewska-Brynda
Sekretarz Rady Wydziału
[email] (22) 5520647 203A
dr Anna Dąbrowska
Pełnomocnik Dziekana do spraw Przedsiębiorczości Akademickiej
[email] (22) 5520650
mgr Magdalena Dobrowolska
Koordynator do spraw Wdrażania SAP
[email] (22) 5520667 21
dr Anna Dudek
Pełnomocnik Dziekana do spraw Międzynarodowej Promocji Wydziału
[email] (22) 5523242 201
dr hab. prof. UW Wojciech Dziemianowicz
Koordynator do spraw Strategii Wydziału
[email] (22) 5520650 54
dr Magdalena Fuhrmann
Pełnomocnik Dziekana do spraw Praktyk
[email] (22) 5521513 103
dr Mirosław Grochowski
Przedstawiciel WGSR w Komisji Bibliotecznej UW
[email] (22) 5520637 113
dr Bożena Kicińska
Pełnomocnik Dziekana do spraw otoczenia społeczno-gospodarczego MOG
[email] (22) 5520645
dr hab. Marta Lackowska
Przedstawiciel Wydziału w UZZJK
[email] (22) 5520650 54
dr Maciej Lenartowicz
Pełnomocnik Dziekana do spraw Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
[email] (22) 5520635 125
mgr Ewa Pluta
Menadżer publikacji
[email] (22) 5520677 6
mgr Kinga Rucińska
Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji LABI
[email] 120
mgr  Jan Skrzypczuk
Kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą
[email] (22) 5521519 poniedziałek, środa i piątek 9:30-13:30 122b
mgr Jan Skrzypczuk
Pełnomocnik do spraw Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
[email] (22) 5520636 poniedziałek, środa i piątek 9:30-13:30 122b
mgr  Jan Skrzypczuk

Pełnomocnik Dziekana do spraw Rekrutacji na Studia

[email] (22) 5521519 poniedziałek, środa i piątek 9:30-13:30 122b
dr Dariusz Woronko
Koordynator do spraw Mobilności
[email] (22) 5520635 wtorek 11:00-13:00 125

Kierownicy Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Doktoranckich

Osoba email Telefon Pokój
dr Paulina Pokojska
Kierownik Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Geografii
[email] (22) 5520668 305
dr hab. prof. UW Urszula Somorowska
Kierownik Studiów Doktoranckich
[email] (22) 5520665 124
mgr Agata Korzeniecka
Koordynator Studiów Podyplomowych
[email] (22) 5521517 113