Władze Wydziału w kadencji 2016-2020

 

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik 

Nr pokoju: 119
Tel.  (22) 5520631

Dyżury:
poniedziałek 10:00-11:00
wtorek 11:00-12:00

e-mail: m.jedrusik@uw.edu.pl

Specjalizuje się w geografii regionalnej i geografii turyzmu a szczególnie w badaniu zjawisk i procesów zachodzących na obszarach izolowanych oraz powiązaniach izolacji z globalizacją, przede wszystkim na wyspach. Interesuje się także współczesnymi zjawiskami politycznymi w świecie i ich wpływem na społeczeństwa i gospodarki państw. Szczególnym aspektem zainteresowań geograficznych jest geografia kulinarna.
Prowadził obserwacje i badania terenowe m.in. we Francji, Grecji, na Kubie, w Azji Południowo-Wschodniej, w Etiopii, w Gabonie, na wyspach Oceanu Indyjskiego – Madagaskarze, Malediwach i Maskarenach, na Małych Antylach, w Polinezji i Melanezji. Odwiedził również Stany Zjednoczone, Afrykę Północną, Australię, Nową Zelandię, Chiny, Meksyk, Brazylię, Republikę Południowej Afryki i większość krajów Europy. Opublikował dwie monografie naukowe oraz około 100 oryginalnych artykułów naukowych z zakresu geografii rolnictwa, geografii turyzmu, geografii regionalnej i dydaktyki geografii oraz ponad 50 artykułów popularnonaukowych. Jest autorem lub współautorem 10 podręczników oraz wydawnictw encyklopedycznych. Poza Polską jego prace ukazywały się m.in. w Indiach, Francji, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Tajwanie i na Martynice.
Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”.
Poza uczeniem studentów jego pasją są podróże, fotografia i kuchnie regionalne. W nielicznych wolnych chwilach lubi czytać dobre kryminały.

 

Prodziekan ds. osobowych i współpracy z zagranicą

dr hab. Marcin Wojciech Solarz, prof. UW 

Nr pokoju: 122A
Tel.  (22) 5523242

Dyżury:
poniedziałek 15:45-16:45
środa 10:00-11:00

e-mail: mwsolarz@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe koncentrują się na różnorodnych aspektach geografii człowieka i stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem geografii politycznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, geografii rozwoju (podział świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte), geografii osadnictwa, toponomastyki i geografii regionalnej (Pogórze Ciężkowickie). Jego hobby to historia i geografia Pogórza Karpackiego oraz ogrodnictwo.

 

Prodziekan ds. finansowych i naukowych

dr Sylwia Dudek-Mańkowska

Nr pokoju: 122A
Tel. (22) 5520648

Dyżury:
wtorek 14:00-15:00
środa 12:00-13:00

e-mail: s.mankowska@uw.edu.pl

Specjalizuje się w badaniu przemian społecznych w miastach oraz kształtowaniu marek miejskich. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych oraz projektach badawczych, uczestniczka programów, stypendiów i staży naukowych (Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, Uniwersytet Karola w Pradze, Université Paul Valéry w Montpellier oraz Uniwersytet Wiedeński), laureatka konkursów i nagród (np. wyróżnienie w konkursie miesięcznika “Samorząd Terytorialny” na najlepsze prace doktorskie; laureatka Konkursu Stypendialnego „Nowoczesny Uniwersytet” dla najlepszych młodych doktorów). Autorka licznych ekspertyz z zakresu marketingu terytorialnego, rewitalizacji terenów zdegradowanych w miastach, sektora kreatywnego. Jej pasją jest teatr, ogród oraz  praca z border collie.

Prodziekan ds. studenckich

dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska

Nr pokoju: 12
Tel. (22) 5520653

Dyżury:
poniedziałek 9:30-11:30
czwartek 9:30-11:30

e-mail: majkor@uw.edu.pl

Dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska jest geomorfologiem. Jej zainteresowania naukowe dotyczą analizy przeobrażeń rzeźby wywołanych działalnością człowieka. Koncentruje się na dynamice procesów osuwiskowych rozwijających się na skarpie warszawskiej i płockiej. Dodatkowe zainteresowania to historia poznania świata – odkrycia geograficzne. Pasja to teatr, balet i historia rozwoju przestrzennego Warszawy. Lubi jeździć na rowerze i spacerować po lesie (Bory Tucholskie).