Zapisy

Zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem mailowym edukacja.wgsr@uw.edu.pl w  terminie od 6 do 15 września 2019 r.

Z każdej szkoły zostanie przyjęty 2-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową na adres podany przez nauczyciela.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W zgłoszeniu należy podać:

  • Imię i nazwisko nauczyciela, który będzie towarzyszył uczniom,
  • Adres e-mail nauczyciela,
  • Nazwa szkoły,
  • Miejscowość.