Relacja z wydarzenia

W warsztatach geoinformatycznych, które odbyły się 24.09.2019 r. na WGSR UW, wzięło udział 16  dwuosobowych zespołów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych.  Uczestnikom towarzyszyli nauczyciele z macierzystych szkół. Zajęcia składały się z trzech części: wprowadzenia do geoinformatyki w postaci wykładu, przygotowania danych i urządzeń pomiarowych do pracy w terenie, pozyskanie danych w terenie, analizy i wizualizacji zebranych danych w laboratorium komputerowym. Część terenową przeprowadzono na Kampusie Głównym UW. Zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz pracownicy ESRI Polska, które było Parterem wydarzenia.