Zapisy

Szanowni Państwo,

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zamknięte – zapisy trwały od 27 sierpnia do 2 września 2019 r. Dziękujemy za duże zainteresowanie naszym wydarzeniem.

W szkoleniu weźmie udział 30 osób. Osoby przyjęte otrzymały powiadomienie drogą mailową.

Osoby, których zgłoszenia po wyczerpaniu limitu miejsc, zostały umieszczone na liście rezerwowej (15 zgłoszeń) i będą kolejno powiadamiane o możliwości wzięcia udziału w seminarium w  przypadku zwolnienia się miejsca na liście głównej.

Zapraszamy do udziału w kolejnych naszych wydarzeniach!