PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Historia

Pobierz artykuł o historii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Andrzej Richling
95 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim

POBIERZ

Pobierz rozdział "Warszawski ośrodek badań geograficznych" Andrzej Richling, Andrzej Ciołkosz, Teresa Kozłowska-Szczęsna, Kazimierz Kuciński
Historia geografii polskiej
2008, PWN, s. 337-375

POBIERZ