Podstawowe informacje

Studia podyplomowe Geografia dla Nauczycieli. Uprawnienia: Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają podstawy do nauczania geografii. Profil kandydata: Studia są przeznaczone dla absolwentów niegeograficznych kierunków studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Czas trwania: 3 semestry. Liczba godzin: 370, w tym 60 godzin stanowią praktyki w szkole. Tryb studiowania: studia niestacjonarne, zajęcia odbywają się w wyznaczone soboty (1-2 razy…

Rekrutacja

AKTUALNIE NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI NIE JEST PROWADZONY Warunki naboru Wymagania stawiane Kandydatom na Studia: Dyplom ukończenia studiów magisterskich,  Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole. Kwalifikacja:  kolejność zgłoszeń. Etapy rekrutacji:  Elektroniczna rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK UW), przeprowadzona przez Kandydata.  Złożenie dokumentów w sekretariacie studiów.  Powiadomienie kandydatów o wyniku…

Kontakt

Studia Podyplomowe Geografia dla Nauczycieli Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warszawa Koordynator studiów podyplomowych mgr Agata Korzeniecka Pokój 122a tel. + 48 22 55 21 517  e-mail: podyplomowe.wgsr@uw.edu.pl Wejście do gmachu Wydziału  – z dziedzińca wewnętrznego na Kampusie Głównym UW ..