O wykładach

INFORMACJE O WYKŁADACH Wydział Geografii i Studiów Regionalnych serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych,  starszych klas szkoły podstawowej oraz nauczycieli na wykłady poświęcone różnorodnym zagadnieniom geograficznym. Wykłady mają na celu zainteresowanie słuchaczy otaczającym ich światem, zarówno bliskim, jak i dalekim, oraz poszerzenie wiedzy geograficznej. Do marca 2020 roku wykłady odbywały zwyczajowo w wybrane czwartki w siedzibie Wydziału Geografii…

Program spotkań

PROGRAM WYKŁADÓW W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 (Wykłady są prowadzone w formie zdalnej)   2 III 2023  godz. 10.00-11.00 Parki narodowe w Polsce i na świecie – znaczenie dla ruchu turystycznego  – dr hab. Katarzyna Podhorodecka Na wykładzie omówione zostaną podstawowe formy ochrony przyrody w Polsce, a także w wybranych krajach na świecie. Słuchacze zapoznają się…

Pałac Uruskich-Czetwertyńskich

 Siedzibę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW stanowi historyczny budynek, mający obecnie status zabytku – jest to Pałac Uruskich-Czetwertyńskich. Pałac jest jednym z pierwszych budynków, który wita osoby wchodzące przez Bramę Główną na teren Głównego Kampusu Uniwersyteckiego, mieszczącego się przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Z dwóch sal wykładowych, górujących nad Bramą Główną UW, można bezpośrednio…