Najbliższy wykład

17 października godz. 9.30-10.30    Tempo i skutki ocieplenia stref okołobiegunowych i wysokogórskich  – prof. ucz. Maciej Dąbski  Ocieplenie klimatu jest najbardziej widoczne w Arktyce, Zachodniej Antarktyce oraz w górach wysokich. Wzrost temperatury powietrza, szybkie topnienie lodowców i wieloletniej zmarzliny oraz zanik zlodzenia Oceanu Arktycznego są ewidentne. Pociągają za sobą szereg skutków środowiskowych, które rzutują na…

Program spotkań

PROGRAM WYKŁADÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/2024 . 17 października godz. 9.30-10.30    Tempo i skutki ocieplenia stref okołobiegunowych i wysokogórskich  – prof. ucz. Maciej Dąbski  Ocieplenie klimatu jest najbardziej widoczne w Arktyce, Zachodniej Antarktyce oraz w górach wysokich. Wzrost temperatury powietrza, szybkie topnienie lodowców i wieloletniej zmarzliny oraz zanik zlodzenia Oceanu Arktycznego są ewidentne. Pociągają za…

O wykładach

INFORMACJE O WYKŁADACH Wydział Geografii i Studiów Regionalnych serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych,  starszych klas szkoły podstawowej oraz nauczycieli na wykłady poświęcone różnorodnym zagadnieniom geograficznym. Wykłady mają na celu zainteresowanie słuchaczy otaczającym ich światem, zarówno bliskim, jak i dalekim, oraz poszerzenie wiedzy geograficznej. Do marca 2020 roku wykłady odbywały się w wybrane czwartki w siedzibie Wydziału Geografii…