Przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenia na wykłady są przyjmowane drogą mailową pod adresem geograficzne.spotkania@uw.edu.pl

Szczególnie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup, by móc zagwarantować możliwość wejścia na wykład.

Bardzo prosimy o podanie w zgłoszeniu daty wybranego wykładu, liczby przewidywanych słuchaczy oraz nazwy szkoły.

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową. W przypadku wyczerpania puli miejsc na poszczególne wykłady, informacja na ten temat jest zamieszczana na stronie internetowej

Forma zajęć:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywały się w formie  zdalnej. 

Informacje o formule organizacyjnej w nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 podamy w terminie późniejszym.

 

Koordynator cyklu wykładów Geograficzne Spotkania na Krakowskim:

dr Paulina Pokojska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

geograficzne.spotkania@uw.edu.pl

 

 

Adres korespondencyjny:

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa