Przyjmowanie zgłoszeń

 

Zgłoszenia na wykłady są przyjmowane drogą mailową pod adresem geograficzne.spotkania@uw.edu.pl

Szczególnie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup, by móc zagwarantować możliwość wejścia na wykład.

Bardzo prosimy o podanie w zgłoszeniu daty wybranego wykładu, liczby przewidywanych słuchaczy oraz nazwy szkoły.

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową. W przypadku wyczerpania puli miejsc na poszczególne wykłady, informacja na ten temat jest zamieszczana na stronie internetowej.

ZAPISY NA WYKŁADY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

UWAGA: W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia będą odbywały się w formie  zdalnej.  Na adres mailowy, podany przez Uczestnika w zgłoszeniu, zostanie z wyprzedzeniem przesłany link do spotkania w Zoom Meeting.  W dniu prelekcji prosimy się o łączenie się z kilkuminutowym wyprzedzeniem. 

Koordynator cyklu wykładów Geograficzne Spotkania na Krakowskim:

dr Paulina Pokojska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

geograficzne.spotkania@uw.edu.pl

 

 

Adres korespondencyjny:

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa