PROGRAM W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023

(wykłady odbywają się w formie zdalnej)

 

13 X 2022  godz. 10.00  Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego w strefach polarnych dr hab. Maciej Dąbski, prof. uczelni

Obszary polarne najsilniej reagują na ocieplenie klimatu Ziemi i jednocześnie proces ten wzmacniają zmieniając: 1) bilans promieniowania poprzez zmianę albedo Ziemi oraz 2) stężenie gazów cieplarnianych poprzez degradację wieloletniej zmarzliny. Zanik lodu morskiego, lodu lodowcowego i wieloletniej zmarzliny pociąga za sobą szereg problemów środowiskowych z jakimi mierzy się człowiek (np. osiadanie gruntu pod budynkami, lawiny lodowo-błotne w górach, powodzie glacjalne), zmianę ekosystemów lądowych i morskich (zmienia się zasięg występowania gatunków fauny i flory). Równocześnie otwierają się nowe perspektywy rozwoju osadnictwa, rolnictwa, przemysłu, powstają nowe szlaki żeglowne. Towarzyszy temu niestety postępujące zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

 

27 X 2022 godz. 11.00  Renaturyzacja, rewitalizacja, utrzymanie, samooczyszczanie rzekdr Jarosław Suchożebrski 

W kontekście katastrofy ekologicznej na Odrze pojawiają się pytania czy w przyszłości możemy zapobiegać takim sytuacjom? Czy takie sytuacje będą zdarzać się częściej? Kiedy możemy powiedzieć, że rzeka charakteryzuje się dobrym stanem?  Czy zanieczyszczona rzeka może sama wrócić do stanu równowagi? Jakie działania człowieka w tym pomagają, a jakie szkodzą?Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć sobie na powyższe pytania …

 

17 XI 2022  godz. 10.00   Odbudowa sektora turystycznego w Polsce i na świecie po pandemii COVID-19dr hab. Katarzyna Podhorodecka

Celem wykładu jest przedstawienie, w jaki sposób sektor turystyczny odbudował się po pandemii COVID-19, jakie typy turystyki były popularne w okresie postpandemicznym oraz w jaki sposób zmieniały się preferencję turystów dotyczące wyjazdów turystycznych.

 

7 XII 2022  godz. 10.00  Co to jest urbanistyka? dr inż. arch. Tomasz Zaborowski 

Na wykładzie dowiemy się, czym jest urbanistyka i planowanie przestrzenne. Dowiemy się, jak powinno się planować miasta, żeby zapewniały wysoką jakość życia. Zastanowimy się, jak to, czym jeździmy wpływa na to, gdzie mieszkamy i odwrotnie. Dowiemy się, dlaczego młodzież w Polsce jest odwożona do szkoły,  a w miastach Europy Zachodniej niekoniecznie. Odpowiemy sobie na pytanie, czy są miasta, w których wszędzie da się wygodnie dojechać rowerem. Dowiemy się, co to jest transport zrównoważony, pierścienie zielone i na czym polega miasto zwarte.

 

12 I 2023  godz. 10.00  Słowenia – miłosna miniatura Europy  –  dr Piotr Kociszewski 

SŁOWENIA – MIŁOSNA MINIATURA EUROPY   – to opowieść, o kraju, który w wielu swoich nazwach zawiera miłość, a z drugiej strony – mimo małego rozmiaru prezentuje całą gamę europejskich krajobrazów – od szczytów Alp, poprzez ogromne jaskinie,  aż po wybrzeże Morza Adriatyckiego.