Dydaktyka

O nas – Zespół –  Nauka – Dydaktyka  – Zostań Hydrologiem – Historia

Znamy się nie tylko na wodzie

Prowadzimy zajęcia na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych (geografia i gospodarka przestrzenna, studia miejskie) oraz na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska i na Wydziale Biologii, zarówno na studiach I stopnia (licencjackich) jak i II stopnia (magisterskie).

Są to m.in. takie przedmioty jak:

Prowadzimy również zajęcia w ramach przedmiotów: GIS – funkcjonalność i zastosowania, Zastosowania matematyki i statystyki w geografii, Przyrodniczo-przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast, Warunki życia w mieście, Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Tatry), Metody badawcze w geografii fizycznej, Ćwiczenia terenowe (ścieżka fizycznogeograficzna), Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, Współczesne teorie w studiach miejskich, Mechanizmy kształtowania przestrzeni, Urban Sustainability, Natural environment of Poland, Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems, Sustainable development – between global and local perspectives i wiele innych).

Seminarium licencjackie i specjalność magisterska

Prowadzimy seminarium hydrologiczne na studiach I stopnia (licencjackich) i oraz specjalność hydrologia i klimatologia na studiach II stopnia (magisterskich). Od lat 60. XX w. powstało już kilkaset prac magisterskich i licencjackich napisanych pod opieką naszych pracowników (zobacz listę).

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Zakładu Hydrologii (zobacz), seminarium licencjackiego (zobacz) i specjalności Hydrologia i Klimatologia (zobacz)

Studenckie projekty badawcze z hydrologii

Studenckie projekty badawcze to zindywidualizowana forma kształcenia na WGSR UW, którą zainicjowaliśmy jako pierwsi na WGSR UW. Nowoczesna dydaktyka powinna wychodzić poza szablon tradycyjnych zajęć, pozwalając budować kompetencje badawcze oraz umiejętność pracy zespołowej studentów. To również znakomita forma poszerzenia wiedzy oraz miłego spędzenia czasu. (dowiedz się więcej)

Skip to content