Historia

O nas – Zespół –  Nauka – Dydaktyka  – Zostań Hydrologiem – Historia

Pół wieku Hydrologii na Uniwersytecie Warszawskim

Początkowo badania roli wody w środowisku przyrodniczym były prowadzone w Katedrze Geografii Fizycznej, kierowanej przez prof. Jerzego Kondrackiego w ramach Pracowni Hydrograficznej, której pierwszym kierownikiem była dr Helena Werner-Więckowska – w okresie międzywojennym uczennica prof. Stanisława Lencewicza – znanego geografa fizycznego – twórcy geografii warszawskiej.

Zakład Hydrologii powstał oficjalnie w kilka lat później – tzn. 15 lutego 1971 r., zaś jego kierownikiem został doc. dr hab. inż. Zdzisław Mikulski – wówczas sekretarz Naukowy PIHM, potem profesor zwyczajny nauk o Ziemi.

Pracownicy Zakładu Hydrologii i Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego UW w 1989 r. Od lewej: B. Nowicka, H. Świątek, J. Lechnio, D. Danielak, Z. Mikulski, U. Soczyńska, E. Bajkiewicz-Grabowska, W. Lenart, M. Gutry-Korycka, A. Magnuszewski, E. Malinowska, U. Somorowska
Pracownicy Zakładu Hydrologii i Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego UW w 1989 r. Od lewej: B. Nowicka, H. Świątek, J. Lechnio, D. Danielak, Z. Mikulski, U. Soczyńska, E. Bajkiewicz-Grabowska, W. Lenart, M. Gutry-Korycka, A. Magnuszewski, E. Malinowska, U. Somorowska

Zdzisław Mikulski kierował Zakładem przez 20 lat, tzn. do września 1991 r., czyli do chwili przejścia na emeryturę.

Przez następne 10 lat, tzn. od 1991 r. Kierownikiem Zespołu była prof. dr hab. inż. Urszula Soczyńska, niestety Jej przedwczesna śmierć w 2001 r. przerwała działania na rzecz Zakładu.

W latach 2001-2011 funkcję Kierownika Zakładu Hydrologii pełniła prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka.

Studenci i pracownicy Zakładu Hydrologii podczas Absolutorium w 2009 r. (pracownicy na zdjęciu: Z. Mikulski, B. Nowicka, A. Afelt, M. Oksiuta, J. Suchożebrski, D. Woronko, M. Lenartowicz)
Studenci i pracownicy Zakładu Hydrologii  podczas Absolutorium w 2009 r. (pracownicy na zdjęciu: Z. Mikulski, B. Nowicka, A. Afelt, M. Oksiuta, J. Suchożebrski, D. Woronko, M. Lenartowicz)

Od grudnia 2011 r. Zakładem Hydrologii kieruje dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.

Pracownicy Zakładu Hydrologii w 2019/2020 r. Na zdjęciu od góry, od lewej: A. Magnuszewski, U. Somorowska, M Lenartowicz, D. Woronko, J. Suchożebrski, B. Nowicka, M. Łaszewski
Skip to content