O kongresie

W 2018 roku przypadają dwie bardzo ważne dla całej społeczności Geografów rocznice: 100-lecie Geografii na Uniwersytecie Warszawskim i 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Z tej okazji na mocy uchwały Komitetu Nauk Geograficznych PAN, rok 2018 został ogłoszony Rokiem Polskiej Geografii. Kongres Geografii Polskiej ma być kulminacyjnym wydarzeniem obchodów Roku Polskiej Geografii, obok innych wydarzeń o charakterze centralnym oraz regionalnym.

Kongres odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2018 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorami Kongresu, obok Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, są Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych.

Patronat nad Kongresem objął JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Marcin Pałys, prof. UW.

Pod względem naukowym Kongres Geografii Polskiej ma z jednej strony stanowić podsumowanie dorobku polskiej geografii w ostatnich 100 latach, z drugiej natomiast – ma służyć określeniu głównych wyzwań badawczych na przyszłość. Swoiste połączenie przeszłości z przyszłością w sposób szczególny podkreśla ciągłość i trwałość geografii jako nauki. Przegląd i ocena dorobku naukowego oraz dyskusja nad najważniejszymi problemami i wyzwaniami badawczymi będą się odbywać się w dwóch pierwszych dniach Kongresu.

W ramach Kongresu zostaną także zorganizowane centralne obchody Dnia Geografa. Wydarzenia te, zorganizowane w ramach Święta Geografii wypełnią trzeci, otwarty dla wszystkich, dzień Kongresu.

Kongresowi towarzyszy także Jubileuszowy Konkurs GeograficznyW kilkuetapowym konkursie bierze udział ponad 200 uczniów z 228 szkół – głównie liceów. Konkurs trwa od listopada 2017 r., a jego finał odbędzie się w trakcie Kongresu.

Kongres Geografii Polskiej – zadanie finansowane w ramach umowy 569/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Kongres Geografii Polskiej był współfinansowany przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.