T. 66.2, s. 83-118

Kondycja drzewostanów w Polsce – uwarunkowania i metody badań

The condition of forest stands in Poland – determinants and research methods

Kinga MIELCARSKA
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
e-mail: kinga.mielcarska@uwr.edu.pl
ORCID: 0000-0001-8628-9586
Mariusz SZYMANOWSKI
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
e-mail: mariusz.szymanowski@uwr.edu.pl
ORCID: 0000-0003-2556-3187

Abstract: This article presents a review of the literature on the condition of forest stands in Poland, taking into account research on European forests. The most important meteorological, biological, geological-soil and anthropogenic factors influencing the condition of forest stands are presented. The methods and spatial distribution of research areas in Poland in the last twenty years were also presented.

Key words: forest stand, defoliation, remote sensing, dendrochronology, climate change, drought, air pollution, forest management, biodiversity, Poland

Zalecany sposób cytowania / Cite as: Mielcarska K., Szymanowski M., 2021, Kondycja drzewostanów w Polsce – uwarunkowania i metody badań, Prace i Studia Geograficzne, 66.2, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 83–118, DOI: 10.48128/pisg/2021-66.2-06.

Wpłynęło: 17.05.2021
Zaakceptowano: 7.09.2021

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Kinga MIELCARSKA, SZYMANOWSKI Mariusz, Tom 66 zeszyt 2 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .