T. 66.4, s. 89-97

Wykorzystanie koncepcji zabezpieczenia egzystencji w badaniach jakości życia obszarów peryferyjnych w Polsce Wschodniej na przykładzie województwa lubelskiego

The concept of sustainable livelihood in studies on the quality of life of peripheral areas in Eastern Poland on the example of the Lubelskie Voivodeship

Wioletta KAŁAMUCKA
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
e-mail: wkalamuc@umcs.pl
ORCID: 0000-0003-1003-6544

Abstract: The aim of the study is to present the differentiation of quality of life of inhabitants in peripheral areas of Eastern Poland, using the concept of livelihood security. The detailed study covered three communes of Lubelskie voivodeship with different natural environment and socio-economic conditions. The research used the method of questionnaire and interviews. The results of the study confirmed that the use of the concept of livelihood security enables an exhaustive analysis of the quality of life and makes it possible to obtain a coherent, unencumbered by sectoralism, and therefore more complete description of this phenomenon.

Key words: quality of life, sustainable livelihood, qualitative research, rural areas, Eastern Poland

Wpłynęło: 09.07.2021
Zaakceptowano: 04.02.2022

Zalecany sposób cytowania / Cite as: Kałamucka W., 2021, Wykorzystanie koncepcji zabezpieczenia egzystencji w badaniach jakości życia obszarów peryferyjnych w Polsce Wschodniej na przykładzie województwa lubelskiego, Prace i Studia Geograficzne, 66.4, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 89–97, DOI: 10.48128/pisg/2021-66.4-06

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Bez kategorii.