T.67.3, s. 51-63

Relacje niemiecko-namibijskie jako przykład stosunków specjalnych

German-Namibian relations as an example of special relationship

Piotr Jerzy OBSZARSKI
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
e-mail: p.obszarski@student.uw.edu.pl

Abstract: The article is focused on the issue of bilateral relations, using the concept found in the study of international relations, which is special relations. The shape of German-Namibian relations is discussed, taking into account the special place that the Republic of Namibia holds in the foreign policy of the Federal Republic of Germany. For this purpose, the theoretical approach to the concept of special relations, the historical background of the relationship, as well as its contemporary shape are presented. The article presents arguments in favor of the thesis that Namibian-German relations can be described as special relations.

Key words: Germany, Namibia, South West Africa, colonialism, special relations, reconciliation, post-colonial relations, German foreign policy

Zalecany sposób cytowania / Cite as: Obszarski P., Relacje niemiecko-namibijskie jako przykład stosunków specjalnych, Prace i Studia Geograficzne, 67.3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 51–63, DOI: 10.48128/ pisg/2022-67.3-02

Wpłynęło: 18.08.2022
Zaakceptowano: 6.11.2022

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Bez kategorii.