Recenzenci

Recenzenci w 2021 roku

 • dr Andrzej Affek, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (2 recenzje)
 • dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. Ucz., Uniwersytet Śląski
 • dr Maria Elena Botero Ospina, Universidad del Rosario
 • dr Paweł Cywiński, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Konrad Czapiewski, prof. IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr hab. Katarzyna Dembicz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Duda-Seifert, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK, Instytut Geodezji i Kartografii
 • dr Robert Faracik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Fuhrmann, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Krzysztof Górecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Lenka Havelková, Charles University in Prague
 • dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Jarocińska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Paweł Jokiel, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Karsznia, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marek Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Ewa Kaznowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Bożena Kicińska, prof. Ucz., Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Kiniorska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Artur Klimek, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Piotr Kociszewski, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Joanna Kowalczyk-Anioł, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • dr Bogusława Kruczkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (2 recenzje)
 • dr Stanisław Krysiak, Uniwersytet Łódzki (2 recenzje)
 • dr Magdalena Kubal-Czerwińska, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Bartłomiej Kurzyk, Uniwersytet Łódzki
 • dr Kamil Leziak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Lisowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Małgorzata Loga, Politechnika Warszawska
 • dr Maksym Łaszewski, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jerzy Makowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Markowska, Instytut Geodezji i Kartografii
 • dr Maciej Markowski, Uniwersytet Gdański
 • prof. Colin Marx, University College London
 • dr inż. Grzegorz Masik, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, Politechnika Gdańska
 • dr Tomasz Napierała, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Ryszard Oleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. Ucz, Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Panecki, Instytut Historii PAN
 • dr Robert Pawlusiński, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Aneta Pawłowska-Legwand, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, prof. WSTiJO, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr Adrian Ochtyra, Uniwersytet Warszawski
 • dr Teresa Sadoń-Osowiecka, Uniwersytet Gdański
 • dr inż Katarzyna Sadowy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Janusz Siwek, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Maria Skoczek, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Maciej Smętkowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr Andrzej Stasiak, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. prof. SGH Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Arkadiusz Marek Tomczyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
 • Hernando Gil Tovar Msc. PhD., Universidad Surcolombiana
 • dr Piotr Trzepacz, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Jiří Vágner, Charles University in Prague
 • dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ
 • dr Piotr Wałdykowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (2 recenzje)
 • dr hab. Krzysztof Widawski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
 • dr Katarzyna Witczyńska, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dariusz Woronko, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Mirosław Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Walentyna Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Urszula Zawadzka-Pawlewska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Bernadetta Zawilińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Artur Zieliński prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci w 2020 roku

 • dr Weronika Banaszak-Cibicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • mgr inż. Szymon Beuch, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Emilia Bogacka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Braun, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • dr hab. Paweł Cebrykow, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Degórski, Polska Akademia Nauk
 • dr Piotr Demczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Anna Dłużewska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Renata Dulias, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Głażewski, Politechnika Warszawska
 • mgr Tomasz Grabowski, Uniwersytet Warszawski – 2 recenzje
 • dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 2 recenzje
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (prof. em.)
 • dr Wojciech B. Jędryczkowski, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Natalia Kaszyca-Taszakowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. inż. Marek Kloss, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 2 recenzje
 • dr Piotr Kociszewski, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • dr Marek Kopacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Grzegorz Lesiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska – 2 recenzje
 • dr inż. Aleksandra Łangowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Izabella Łęcka, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Mikołaj Madurowicz, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Makowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Hanna Mamzer, porf. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG, Politechnika Gdańska
 • dr Anna Namura-Ochalska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Neścieruk, Państwowy Instytut Geologiczny
 • dr hab. Mariusz Nietupski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Maria Oleszczuk, Polska Akademia Nauk
 • dr hab. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Wojciech Pisula, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 2 recenzje
 • dr hab. Tomasz Rozbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Robert Rozwałka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Sebastian Salata, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Paweł Sienkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • dr hab. Maria Skoczek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Maciej Smętkowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski – 2 recenzje
 • prof. dr hab. Marek Sobczyński, Uniwersytet Łódzki – 2 recenzje
 • dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Krzysztof Stachowiak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2 recenzje
 • dr inż. Witold Strużyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Szul, prof. UW, Uniwersytet Warszawki
 • dr Artur Taszakowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. arch.  Dorota Wantuch-Matla, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz, Polska Akademia Nauk (prof. em.) – 2 recenzje
 • dr hab. Anita Wolaniuk, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Hanna Wójciak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci w 2019 roku

 • dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Adam Choiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Przemysław Ciesiółka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Czerny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr María del Carmen Cañizares Ruiz, Universidad Castilla – la Mancha (Hiszpania)
 • prof. dr hab. Bogusław Dybaś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marek Ewertowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Robert Faracik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Gocłowski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Michał Jarnecki, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Paweł Jokiel, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marian Kachniarz, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Stefan Kałuski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bożena Kicińska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Kociszewski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Kołsut, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Robert Kotowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • dr hab. Jeremi Królikowski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Renata Krukowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • prof. dr hab. Marcin Kula, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
 • dr hab. Sylwia Kulczyk, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marek Leszczyński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Stanisław Leszczyński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Izabella Łęcka, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa
 • dr Julia Murrmann, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie / Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr  hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Nowicka, IMiGW
 • dr Leszek Ośródka, IMiGW
 • dr hab. Mirosław Pęczak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Pieniążek, Główny Urząd Statystyczny
 • dr hab. Agata Pierścieniak, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwie rezencje)
 • dr hab. Danuta Piróg, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Florian Plit, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • dr Renata Rettinger, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Joanna Rychel, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
 • prof. dr hab. Hanna Serkowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Ciro Serna Mendoza, University of Manizales (Kolumbia)
 • dr hab. Maria Skoczek, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • dr Joanna Stępień, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. Adam R. Szromek, prof. PŚ, Politechnika Śląska
 • dr Iwona Szumacher, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • dr hab. Maciej Turała, Uniwesytet Łódzki
 • dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Paweł Weszpiński, Muzeum Warszawy
 • dr Tomasz Wites, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Barbara Woronko, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Joanna Zawiejska, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Recenzenci w 2018 roku

 • dr hab. Jarosław Balon, Uniwersytet Jagielloński (dwie recenzje)
 • dr hab. Sebastian Bernat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jan Borzyszkowski, Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie (dwie recenzje)
 • dr Sylwia Bródka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • dr hab. Jarosław Czochański, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Justyna Danielewicz, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Falkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Andrzej Gałażewski, Politechnika Warszawska
 • dr Jadwiga Gałka, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Beata Gawryszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Grabowski, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB  w Warszawie
 • dr Izabela Grzegorczyk, Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie
 • dr hab. Andrzej Harasimiuk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Sylwia Horska-Schwarz, Uniwersytet Wrocławski (były pracownik)
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. inż. Emilia Janeczko, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Daria E. Jaremen, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Witold Kazimierski, Akademia Morska w Szczecinie
 • dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Stanisław Krysiak, Uniwersytet Łódzki (dwie recenzje)
 • dr Nazar Kudla, Instytut Ekonomiki i Turystyki we Lwowie (Ukraina)
 • prof. dr hab. Roman Kujawa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Paulina Legutko-Kobus, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr hab. Andrzej Macias, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • dr hab. Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Łukasz Mikuła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Artur Modrzejewski, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
 • prof. Maciej Pietrzak, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu i PWSZ w Lesznie (dwie recenzje)
 • dr Ilona Potocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr  Hanna Prószyńska-Bordas, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki Rekreacji
 • dr hab. Robert Pyka, Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Ewa Rewers, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Elżbieta Rybicka, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Politechnika Koszalińska
 • dr Marcin Siłuch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Marcin Semczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
 • dr hab. Marcin Słowik, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Urszula Somorowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Agnieszka Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Tomasz Spórna, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Ewa Szafrańska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Magdalena Szmytkowska, Uniwersytet Gdański (dwie recenzje)
 • dr Iwona Szumacher, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Wioletta Szymańska, Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Andrzej Świeca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. arch. Anna Wojnarowska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izabela Zawiska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • dr inż. arch. Miłosz Zieliński, Politechnika Krakowska
 • dr inż. Romuald Ziółkowski, Politechnika Białostocka
 • dr hab. Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzenci w 2017 roku

 • dr Czesław Adamiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Alina Awramiuk-Godun, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Jarosław Balon, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Sebastian Bernat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dwukrotnie)
 • dr Marta Derek, Uniwersytet Warszawski (dwukrotnie)
 • dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Ewa Dziedzic, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Robert Faracik, Uniwersytet Jagielloński (dwukrotnie)
 • doc. Peter J.M. Hurkxkens, Fontys University of Applied Sciences, Tilburg, The Netherlands
 • dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku (dwukrotnie)
 • dr Maja Jedlińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr. hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartłomiej Kołsut, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Urszula Kossowska-Cezak, Polskie Towarzystwo Geofizyczne
 • dr hab. Marek Kozak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zygmunt Kruczek, AWF im. B. Czecha w Krakowie
 • dr Jolanta Latosińska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Jerzy Makowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Marciszewska, Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Matczak, Uniwersytet Łódzki (dwukrotnie)
 • dr Dorota Matuszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Elżbieta D. Nawrocka, prof. UEWr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Bara NDiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Dominik Orłowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr Katarzyna Ostapowicz, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Robert Pawlusiński, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adam Płoszaj, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Anna Podolska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Łukasz Quirini-Popławski, Uniwersytet Łódzki
 • dr bab. Iwona Sagan, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Bogusław Sawicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiR, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 • dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Ewa Skowronek, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr inż. Aleksandra Spychała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Andrzej Stasiak, Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Suchożebrski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Andrzej Suliborski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr Anna Tobolska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Tylkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Wałdykowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Magdalena Wdowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joanna Wieczorek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • dr hab. Marek Więckowski, prof. PAN, Polska Akademia Nauk
 • dr Robert Wiluś, Uniwersytet Łódzki
 • dr Maria Zachwatowicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci w 2016 roku

 • Dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Dr hab. E. Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański (2 recenzje)
 • Dr hab. Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. Waldemar Budner, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr hab. Teresa Brzezińska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Dr Anna Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Jarosław Działek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych,
 • Dr Elżbieta Gorczyca, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Dr Sławomir Górski, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności
 • Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska- Gruszecka, Politechnika Warszawska
 • Dr Robert Guzik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr inż. Arkadiusz Halama, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Beata Hejmanowska, prof. AGH,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dr Monika Kaczała, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Dr Mirosław Kamiński,  Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 • Dr hab. Tomasz Karasiewicz, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Dr inż. Joanna Jaroszewicz, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US,  Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Renata Krukowska,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Prof. dr hab. Anna B. Kisiel-Łowczyc, Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ PAN, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Dr hab. Wiesław Lizak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • Prof. Barbara Lubicz-Miszewska, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski (2 recenzje)
 • Prof. dr hab. Marta Malska, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina,
 • Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk,  Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
 • Dr hab. Mirosław Mularczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, Collegium Civitas, Warszawa
 • Dr hab. inż. Ryszard Oleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa (2 recenzje)
 • Prof. dr hab. Czesław Osękowski, Uniwersytet Zielonogórski
 • Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska
 • Dr Renata Pajewska-Kwaśny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Florian Plit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN,  Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Dr hab. Marcin Solarz, prof.UW, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Szajnowska-Wysocka, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Roman Szul, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (2 recenzje)
 • Dr Katarzyna Szyga-Pluta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Poznań
 • Dr Ilona Potocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Andrzej Świeca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr inż. Tamara Tokarczyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • Dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ,  Uniwersytet Łódzki,
 • Dr  hab. Karol Tylmann, prof. UG,  Uniwersytet Gdański,
 • Prof. dr  hab. Jan A. Wendt, Uniwersytet Gdański
 • Dr Małgorzata Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr inż. Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr Piotr L. Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Prof. Alessandro Vitale, Universita Degli Sudi di Milano, Włochy
 • Dr Tomasz Wites, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Tomasz Wojciechowski Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 • Dr Dariusz Woronko, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Edyta Woźniak, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Dr hab. Marcin Wójcik, Uniwersytet Łódzki
 • Dr inż. arch. Agnieszka Zimnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Szczecin
 • Dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Recenzenci w 2015 roku

 • dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (UG)
 • prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (UW)
 • dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK (UJK)
 • dr Jarosław Działek (UJ)
 • dr hab. Marcin F. Gawrycki, prof. UW (UW)
 • dr Leszek Hejduk (SGGW)
 • prof. nadzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ)
 • prof. dr hab. Paweł Jokiel (UŁ)
 • dr Magdalena Karolak-Michalska (WSH)
 • dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG (UG)
 • dr Urszula Kossowska-Cezak (UW)
 • dr Tomasz Kossowski (UAM)
 • prof. nadzw. dr hab. Jacek Kozak (UJ)
 • dr hab. Sylwia Kulczyk (UW)
 • prof. dr hab. Adam Łajczak (UP)
 • prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk (UMCS)
 • dr hab. Mirosław Mika (UJ)
 • dr hab. Małgorzata Nalewajko (UW)
 • dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP (UEP)
 • dr hab. Ryszard Oleszczuk  (SGGW)
 • prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Podgórski (UKW)
 • dr hab. Zbigniew Popek, prof. SGGW (SGGW)
 • prof. Ryszard Rozga Luter (Uniwersytet Autonomiczny Stanu Meksyk)
 • dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ (UŚ)
 • dr hab. Iwona Sagan, prof. UG (UG)
 • dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiR (SGTiR)
 • dr hab. Mariusz Szymanowski (UWr)
 • dr hab. Roman Suligowski  (UJK)
 • dr inż. Anna Szajewska (SGSP)
 • dr Magdalena Szmytkowska (UG)
 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Śleszyński (IGiPZ)
 • dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ (UŚ)
 • dr Jacek Tylkowski (UAM)
 • dr hab. Jacek Urbański, prof. UG (UG)
 • dr Joanna Więcław-Michniewska (UJ)
 • dr Joanna Więcław-Michniewska (UJ)
 • prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz (IGiPZ)
 • dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ (UŁ)