Editorial

Editor’s Address

Faculty of Geography and Regional Studies
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 30 Str.
00-927 Warsaw, Poland
e-mail: pisg.redakcja@uw.edu.pl

Editor-in-Chief

Mikołaj Madurowicz

Deputy Editor-in-Chief

Małgorzata Durydiwka

Assistant Editor

Aleksandra Korpysz-Wiśniewska

Section Editors

Physical Geography and Geomorphology
Ewa Smolska
Jolanta Święchowicz

Hydrology
Maciej Lenartowicz
Jarosław Suchożebrski

Meteorology and Climatology
Kamil Leziak

Socio-Economic Geography and Urban Geography
Dorota Mantey
Magdalena Szmytkowska

Tourism Geography
Katarzyna Duda-Gromada
Ilona Potocka

Regional Studies and Political Geography
Anna Dudek
Łukasz Mikuła

Spatial Mangement
Joanna Krukowska
Laura Kochel

Cartography, Geoinformatics
Jolanta Korycka-Skorupa
Anna Markowska

Statistics
Jarosław Suchożebrski
Marek Pieniążek

Language Editors

Małgorzata Durydiwka (Polish)
Małgorzata Klein (English)
Ireneusz Badura (English)

Editorial Advisory Board

Voicu Bodocan – Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Sergij Bortnyk – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Beata Konopska – Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland
Kazimierz Kuciński – SGH Warsaw School of Economics, Poland
Andrzej Lisowski – University of Warsaw, Poland
Jan Łoboda – University of Wrocław, Poland
Marta Malska – Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
Jonas Mažeika – Natures Research Centre, Vilnius, Lithuania
Mirosław Mika – Jagiellonian University, Cracow, Poland
Armin Mikos von Rohrscheidt – School of Higher Education “Millenium”, Gniezno, Poland
Urszula Myga-Piątek – University of Silesia, Katowice, Poland
Andrzej Richling – University of Warsaw, Poland
Ryszard E. Rózga Luter – Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Mexico
Iwona Sagan – University of Gdańsk, Poland
Tadeusz Siwek – University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
Maria Skoczek – University of Warsaw, Poland
Marianna Strzelecka – Linnaeus University, Kalmar, Sweden

Website Editing
Jarosław Suchożebrski
Aleksandra Korpysz-Wiśniewska