Staff

Research scientists and lecturers


A

prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk
Room: 212
Phone: +48 (22) 5520673
e-mail: w.andrejczuk2@uw.edu.pl

mgr Wirginia Aksztejn 
Room: 54
Phone: +48 (22) 5520650
e-mail: wa.aksztejn@uw.edu.pl

dr hab. Joanna Angiel
Room: 103
Phone: +48 (22) 5521513
e-mail: j.angiel@uw.edu.pl

dr Alina Awramiuk-Godun
Room: 103
Phone: +48 (22) 5521513
e-mail: alina.awramiuk@uw.edu.pl

C

dr Paweł Cywiński
Room: 205
Phone: +48 (22) 5520623
e-mail: p.cywinski@uw.edu.pl

prof. dr hab.  Mirosława Czerny
Room: 4B
Phone: +48 (22) 5523253
e-mail: mczerny@uw.edu.pl

D

dr Anna Dąbrowska 
Room: 50 (kl. D.)
Phone: +48 (22) 5520650
e-mail: a.dabrowska@uw.edu.pl

dr hab. Maciej Dąbski, prof. ucz.
Room: 307
Phone: +48 (22) 5521514
e-mail: mfdbski@uw.edu.pl

dr Marta Derek
Room: 204C
Phone: +48 (22) 5520626
e-mail: m.derek@uw.edu.pl

dr hab. Maciej Dłużewski, prof. ucz.
Room:  208
Phone: +48 (22) 5520653
e-mail: dluzewski@uw.edu.pl

dr Katarzyna Duda-Gromada
Room: 204B
Phone: +48 (22) 5520500
e-mail: kduda@uw.edu.pl

dr Anna Dudek
Room: 201
Phone: +48 (22) 5523242
e-mail: adudek@uw.edu.pl

dr Sylwia Dudek-Mańkowska
Room: 114
Phone: +48 (22) 5520648
e-mail: s.mankowska@uw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Room: 57
Phone: +48 (22) 5523244
e-mail: a.dudzinska-ja@uw.edu.pl

dr Małgorzata Durydiwka, prof. ucz.
Room: 204B
Phone: +48 (22) 5520500
e-mail: mdurydiw@uw.edu.pl

dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. ucz.
Room: 54
Phone: +48 (22) 5520650
e-mail: w.dziemianowicz@uw.edu.pl

F

dr Magdalena Fuhrmann
Room: 103
Phone: +48 (22) 5521513
e-mail: mfuhrmann@uw.edu.pl

G

dr Adam Gendźwiłł
Room: 54
Phone: +48 (22) 5520650
e-mail: a.gendzwill@uw.edu.pl

dr Alina Gerlée
Room: 213
Phone: +48 (22) 5520673
e-mail: a.gerlee@uw.edu.pl

dr Dorota Giriat
Room:  208
Phone: +48 (22) 5520653
e-mail: dagiriat@uw.edu.pl

dr Izabela Gołębiowska
Room: 19
Phone: +48 (22) 5521511
e-mail: i.golebiowska@uw.edu.pl

mgr Ada Górna
Room: 201
Phone:
e-mail: ada.gorna@uw.edu.pl

dr Krzysztof Górny
Room: 201
Phone:
e-mail: krzysztofgorny@uw.edu.pl

mgr Tomasz Grabowski
Room: 213
Phone: +48 (22) 5520673
e-mail: grabiec@uw.edu.pl

dr Mirosław Grochowski
Room: 113
Phone: +48 (22) 5521512
e-mail: m.grochowski@uw.edu.pl

dr Anna Grzegorczyk
Room: 202
Phone: +48 (22) 5520642
e-mail: anna.torbicz@uw.edu.pl

H

dr hab. Andrzej Harasimiuk
Room: 213
Phone: +48 (22) 5520673
e-mail: a.harasimiuk@uw.edu.pl

J

dr Barbara Jaczewska
Room: 203A
Phone: +48 (22) 5520647
e-mail: bgibki@uw.edu.pl

dr Anna Jarocińska
Room:  106
Phone: +48 (22) 5521507
e-mail: ajarocinska@uw.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Jędrusik
Room: 203B
Phone: +48 (22) 5520631
WWW
e-mail: m.jedrusik@uw.edu.pl

K

dr Maciej Kałaska
Room:  205
Phone: +48 (22) 5520623
e-mail: m.kalaska@uw.edu.pl

dr inż. Izabela Karsznia
Room: 19
Phone: +48 (22) 5520670
e-mail: i.karsznia@uw.edu.pl

dr Bożena Kicińska
Room: 103
Phone: +48 (22) 5521513
e-mail: bkicinska@uw.edu.pl

dr Piotr Kociszewski
Room: 204B
Phone: +48 (22) 5520500
e-mail: p.kociszewski@uw.edu.pl

dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Room: 12
Phone: +48 (22) 5520653
e-mail: majkor@uw.edu.pl

dr Jolanta Korycka-Skorupa
Room: 18
Phone: +48 (22) 5520632
e-mail: j.skorupa@uw.edu.pl

prof. dr hab.  Andrzej Kowalczyk
Room: 204A
Phone: +48 (22) 5520500
e-mail: akowalczyk@uw.edu.pl

dr Paweł Kowalski
Room: 19
Phone: +48 (22) 5521511
e-mail: pkowalsk@uw.edu.pl

dr Małgorzata Krówczyńska
Room: 106
Phone: +48 (22) 5521506
e-mail: mkrowczynska@uw.edu.pl

dr Joanna Krukowska
Room: 54
Phone: +48 (22) 5520650
e-mail: jkrukowska@uw.edu.pl

dr hab. Sylwia Kulczyk, prof. ucz.
Room: 204B
Phone: +48 (22) 5520626
e-mail: skulczyk@uw.edu.pl

dr Kinga Kulesza
Room: 216
Phone: +48 (22) 552063
e-mail: kingakulesza@uw.edu.pl

dr hab. inż. arch. Jacek Kwiatkowski
Room: 57
Phone: +48 (22) 5523237
e-mail: jacek.kwiatkowski@uw.edu.pl

dr Marlena Kycko 
Room:  106
Phone: +48 (22) 5521507
e-mail: marlenakycko@uw.edu.pl

L

dr hab. Marta Lackowska, prof. ucz.
Room:
Phone: +48 (22) 5520650
e-mail: m.lackowska@uw.edu.pl

dr Maciej Lenartowicz
Room: 125
Phone: +48 (22) 5520635
e-mail: mlenarto@uw.edu.pl

dr Wojciech Lewandowski
Room:304
Phone: +48 (22) 5520755
e-mail: wojciech.lewandowski@uw.edu.pl

dr Kamil Leziak
Room: 218
Phone: +48 (22) 5520645
e-mail: k.leziak@uw.edu.pl

dr Monika Lisowska
Room: 219
Phone: +48 (22) 5521503
e-mail: mlisowska@uw.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Lisowski
Room:  127
Phone: +48 (22) 5520675
e-mail: alisowski@uw.edu.pl

Ł

dr Maksym Łaszewski
Room: 125
Phone: +48 (22) 5520635
e-mail: m.laszewski@uw.edu.pl

dr Julita Łukomska
Room: 54
Phone: +48 (22) 5520650
e-mail: m.laszewski@uw.edu.pl

M

dr hab. Mikołaj Madurowicz
Room: 113
Phone: +48 (22) 5520637
e-mail: j.lukomska@uw.edu.pl

dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.
Room:  124
Phone: +48 (22) 5520665
e-mail: asmagnus@uw.edu.pl

prof. dr hab. Jerzy Makowski
Room:  203A
Phone: +48 (22) 5520647
e-mail: jmakowsk@uw.edu.pl

dr Ewa Malinowska
Room: 304
Phone: +48 (22) 5520755
e-mail: emal@uw.edu.pl

dr hab. Dorota Mantey
Room:  113
Phone: +48 (22) 5520637
e-mail: d.mantey@uw.edu.pl

dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra
Room: 106
Phone: +48 (22) 5521507
e-mail: adriana.marcinkowska@uw.edu.pl

prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz
Room:  305
Phone: +48 (22) 5520668
e-mail: jm.matuszkiewi@uw.edu.pl

dr Magdalena Mostowska
Room: 4A
Phone: +48 (22) 5523253
e-mail: mmostowska@uw.edu.pl

N

dr Tomasz Nowacki
Room: 18
Phone: +48 (22) 5520632
e-mail: t.nowacki@uw.edu.pl

dr Barbara Nowicka
Room:  123
Phone: +48 (22) 5520635
e-mail: benowick@uw.edu.pl

O

dr inż. Adrian Ochtyra
Room: 106
Phone: +48 (22) 5521507
e-mail: adrian.ochtyra@uw.edu.pl

mgr Bożena Ogorzelska
Room:  16
Phone: +48 (22) 5521510
e-mail: bogorzel@uw.edu.pl

P

dr Tomasz Panecki
Room:  18
Phone: +48 (22) 5520671
e-mail: tpanecki@uw.edu.pl

dr inż. arch. Monika Pękalska 
Room:  57
Phone: +48 (22) 5523244
e-mail: m.pekalska@uw.edu.pl

dr hab. Katarzyna Podhorodecka 
Room: 202
Phone: +48 (22) 5520642
e-mail: kpodhorodecka@uw.edu.pl

dr Wojciech Pokojski 
Room: 17
Phone: +48 (22) 5520671
e-mail: wpokojski@uw.edu.pl

dr Joanna Popławska
Room:  219
Phone: +48 (22) 5521503
e-mail: joanna.poplawska@uw.edu.pl

mgr Mariusz Porczek
Room: 109A
Phone: +48 (22) 5520651
e-mail: mt.porczek@uw.edu.pl

R

dr Edwin Raczko
Room: 106
Phone: +48 (22) 5520654
e-mail: edwin.raczko@uw.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Richling
Room: 210A
Phone: +48 (22) 5521518
e-mail: a.richling@uw.edu.pl

dr hab. Elżbieta Rojan 
Room: 208
Phone: +48 (22) 5520653
e-mail: erojan@uw.edu.pl

dr Dorota Rucińska
Room: 202
Phone: +48 (22) 5520642
e-mail: dmrucins@uw.edu.pl

S

mgr Anita SabatTomala
Room: 106
Phone: +48 (22) 5520654
e-mail: anita.sabat@uw.edu.pl

mgr Karolina Sielicka
Room:
Phone:
e-mail: k.sielicka@uw.edu.pl

mgr Magdalena Skorupska
Room: 201
Phone:
e-mail: magdalena.skorupska@uw.edu.pl

dr hab. Ewa Smolska, prof. ucz.
Room: 222
Phone: +48 (22) 5520788
e-mail: e.smolska@uw.edu.pl

prof. dr hab. Marcin Solarz
Room: 201
Phone: +48 (22) 5523242
e-mail: mwsolarz@uw.edu.pl

dr hab. Urszula Somorowska, prof. ucz.
Room: 124
Phone: +48 (22) 5520665
e-mail: usomorow@uw.edu.pl

dr Agnieszka Sosnowska
Room: 304
Phone: +48 (22) 5520755
e-mail: a.sosnowska@uw.edu.pl

dr Jarosław Suchożebrski
Room: 123
Phone: +48 (22) 5521515
e-mail: jsuch@uw.edu.pl

mgr Artur Surowiecki 
Room: 215
Phone: +48 (22) 5520627
e-mail: artur.surowiecki@uw.edu.pl

prof. dr hab.  Paweł Swianiewicz 
Room: 56
Phone: +48 (22) 5523237
e-mail: pswian@uw.edu.pl

dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska, prof. ucz.
Room: 54
Phone: +48 (22) 5520650
e-mail: k.szmigiel@uw.edu.pl

dr  Iwona Szumacher 
Room: 304
Phone: +48 (22) 5520755
e-mail: szumi@uw.edu.pl

dr  hab. Piotr Szwarczewski
Room:
Phone: +48 (22) 5520666
e-mail: pfszwarc@uw.edu.pl

T

dr hab. Irena Tsermegas
Room: 208
Phone: +48 (22) 5520653
e-mail: argiro@uw.edu.pl

W

prof. dr hab. Piotr Werner 
Room:  109B
Phone: +48 (22) 5520652
e-mail: peter@uw.edu.pl

dr Ewa Wilk
Room: 106
Phone: +48 (22) 5520654
e-mail: ewa.wilk@uw.edu.pl

dr hab. Waldemar Wilk
Room:  113
Phone: +48 (22) 5520637
e-mail: wwwilk@uw.edu.pl

dr hab. Tomasz Wites
Room:  203B
Phone: +48 (22) 5520646
e-mail: t.wites@uw.edu.pl

dr Dariusz Woronko
Room: 125
Phone: +48 (22) 5520635
e-mail: dworonko@uw.edu.pl

Z

dr inż. arch. Tomasz Zaborowski 
Room: 57
Phone: +48 (22) 5523244
e-mail: t.zaborowski@uw.edu.pl

dr Maria Zachwatowicz
Room: 304
Phone: +48 (22) 5520755
e-mail: m.zachwatowicz@uw.edu.pl

dr Urszula Zawadzka-Pawlewska
Room: 208
Phone: +48 (22) 5520653
e-mail: urszula.zawadzka@uw.edu.pl

dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.
Room: 106
Phone: +48 (22) 5520654
e-mail: bogdan@uw.edu.pl

dr inż. Anna Zmarz 
Room: 17
Phone: +48 (22) 5520671
e-mail: azmarz@uw.edu.pl

Ż

dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz.
Room: 217
Phone: +48 (22) 5520640
e-mail: elwiraz@uw.edu.pl

dr Piotr Żuber 
Room: 54
Phone: +48 (22) 5520650
e-mail: p.zuber2@uw.edu.pl

Administrative employees

B

mgr  Agnieszka Berlińska
Room: 21
Phone: +48 (22) 5520667
e-mail

D

mgr Magdalena Dobrowolska
Room: 21
Phone: +48 (22) 5520667
e-mail

mgr  Wojciech Doroszewicz
Room: 4A
Phone: +48 (22) 5523253
e-mail

F

mgr Alicja Folbrier
Room: 16
Phone: +48 (22) 5521510
e-mail

G

Mateusz Gładki
Room: 106
Phone: +48 (22) 5521506
e-mail

mgr inż. Agnieszka Gmiterek
Room: 7
Phone: +48 (22) 5520649
e-mail

Bożena Gołębiowska
Room: 6
Phone: +48 (22) 5520677
e-mail

dr Katarzyna Greń
Room: 122B
Phone: +48 (22) 5521519
e-mail

Krzysztof Gryguc
Room: 106
Phone: +48 (22) 5520677
e-mail

mgr Barbara Grzęda
Room: 2
Phone: +48 (22) 5520625
e-mail

J

mgr inż. Marta Jankowska
Room: 109A
Phone: +48 (22) 5520651
e-mail

K

mgr Ewa Kiczyńska-Stępień
Room: 11
Phone: +48 (22) 5520660
e-mail

Irena Kochańska 
Room: 2
Phone: +48 (22) 5520625
e-mail

Anna Komornicka
Room: 53
Phone: +48 (22) 5520629
e-mail

mgr Agata Korzeniecka
Room: 113
Phone: +48 (22) 5521517
e-mail

mgr Anna Kowalska
Room: 21
Phone: +48 (22) 5520667
e-mail

L
mgr Jerzy Lechnio
Room: 304
Phone: +48 (22) 5520755
e-mail

M
mgr Beata Maciejewska
Room: 2
Phone: +48 (22) 5520625
e-mail

Dominika Macioch
Room: 11
Phone: +48 (22) 5520660
e-mail

Anna Marchwińska-Sławińska
Room: 119
Phone: +48 (22) 5520631
e-mail

inż. Ewa Mierzwiak
Room: 210
Phone: +48 (22) 5520633
e-mail

mgr Joanna Miętkiewska-Brynda
Room: 203A
Phone: +48 (22) 5520647
e-mail

N

mgr Urszula Nikitin
Room: 206
Phone: +48 (22) 5520634

O

mgr Iwona Orzechowska
Room: 21
Phone: +48 (22) 5520667
e-mail

dr Michał Osowiec
Room: 7
Phone: +48 (22) 5520649
e-mail

P

mgr Barbara Padzińska
Room: 10
Phone: +48 (22) 5520630
e-mail

mgr  Joanna Papis
Zakład Geografii Regionalnej Świata
Room: 202
Phone: +48 (22) 5520642
e-mail

mgr Agata Paszyńska
Room: 11
Phone: +48 (22) 5521509
e-mail

mgr Ewa Pluta
Room: 6
Phone: +48 (22) 5520677
e-mail

dr Paulina Pokojska
Room: 305
Phone: +48 (22) 5520668
e-mail

mgr Mariusz Porczek
Room: 109A
Phone: +48 (22) 5520651
e-mail

R

mgr Kinga Rucińska
Room: 120
Phone: +48 (22) 5520742
e-mail

S
mgr Jan Skrzypczuk
Room: 122B
Phone: +48 (22) 5521519
e-mail

mgr Anna Skwirowska
Room: 6
Phone: +48 (22) 5520621
e-mail

dr Jarosław Suchożebrski
Room: 123
Phone: +48 (22) 5521515
e-mail

mgr Joanna Szczęsna
Room: 119
Phone: +48 (22) 5520631
e-mail

mgr Marta Szymaniak
Room: 11
Phone: +48 (22) 5521509
e-mail

T

mgr Michał Tomczuk
Room: Tower
Phone: +48 (22) 5520624
e-mail

W

Sylwia Waruszewska 
Room:
Phone:
e-mail

Z

Katarzyna Zaremba
Room: 213
Phone: +48 (22) 5520673
e-mail