Nowa edycja Programu Fulbrighta

Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta informuje o kolejnej edycji programu stypendialnego na rok akademicki 2020-2021. Poniżej zamieszczono informacje dotyczące dostępnych grantów.

1) Grant dla absolwentów studiów I stopnia i wyżej (Fulbright Graduate Student Award)
Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master’s degree) lub III stopnia (Ph.D.)
Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA
Termin przesyłania zgłoszeń: do 26 kwietnia 2019
Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

2) Grant dla doktorantów polskich uczelni lub instytucji badawczych (Fulbright Junior Research Award)
Cel: stypendium badawcze, zebranie materiałów do doktoratu
Czas pobytu: od 6 do 9 miesięcy
Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem
Termin przesyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2019
Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

3) Grant dla pracowników naukowych polskich uczelni/instytucji, posiadających co najmniej tytuł doktora (Fulbright Senior Award)
Cel: stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne
Czas pobytu: od 3 do 9 miesięcy
Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem
Termin przesyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2019
Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

W razie pytań należy kontaktować z Komisją Fulbrighta.
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.