Wyniki rekrutacji na studia I stopnia (osoby przyjęte na 1 rok studiów stacjonarnych)

06 sierpnia 2019 r. zakończyła się rekrutacja na studia I stopnia (licencjackie) na WGSR UW. Limity na studia stacjonarne (dzienne), na kierunki: GEOGRAFIA oraz GOSPODARKA PRZESTRZENNA zostały wypełnione. Na kierunek Geografia przyjęliśmy 131 osób, a na Gospodarkę przestrzenną 78 kandydatów (jedna osoba czeka na decyzję Pani Prorektor).

Poniżej zamieszczono listy kandydatów przyjętych na poszczególne kierunki i rodzaje studiów (należy „kliknąć” na odpowiedni kierunek studiów):

Kierunek GEOGRAFIA Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Na studia niestacjonarne (zaoczne) nie został wypełniony limit przyjęć. Na kierunek Geografia chęć podjęcia studiów zadeklarowało 11 osób, a na Gospodarkę przestrzenną 22 kandydatów. Studia zaoczne zostaną otwarte, jeśli spełniony będzie punkt Uchwały rekrutacyjnej mówiący, że „Studia zostaną uruchomione, jeśli liczba osób, które zostaną zakwalifikowane i złożą dokumenty potwierdzając chęć podjęcia nauki, przekroczy 35 osób.”

W związku z tym 12.08.2019 zostanie otwarta druga (uzupełniająca) tura naboru na studia zaoczne. Rejestracja w IRK będzie trwała do 11 września 2019. Termin ogłoszenia listy rankingowej: 19.09.2019, przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 20-23.09.2019.

Ostateczna informacja dotycząca otwarcia studiów zaocznych zostanie podana 24 września 2019 o godz. 16.00 (po zakończeniu II tury naboru), na kontach osobistych w IRK.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

17 lipca 2019 r. zebrała się Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WGSR UW. Podczas posiedzenia Komisji zatwierdzono wyniki uzyskane przez kandydatów na studia w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz podjęto decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydatów na studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunki: GEOGRAFIA oraz GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Poniżej zamieszczono listy rankingowe na poszczególne kierunki i rodzaje studiów (należy „kliknąć” na odpowiedni kierunek i rodzaj studiów):

 Kierunek GEOGRAFIA  Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

Informacje dla kandydatów !!!

1. Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2019 r., godz. 14:00.

2. Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: 

  • I termin: 22-24 lipca 2019 r., godz. 12:00-16:00.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2019 r., godz. 13:00-16:00.
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 29-30 lipca 2019 r., godz. 13:00-16:00.

Miejsce składania dokumentów: budynek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30) w sali nr 8 (na parterze).

3. Wykaz dokumentów można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/.

  • Przed wydrukowaniem ankiety osobowej prosimy o sprawdzenie poprawności danych (niektórzy kandydaci w rubryce „imię” mają wpisane imię i nazwisko).
  • Prosimy o przynoszenie, oprócz oryginałów, również odbitek kserograficznych świadectwa dojrzałości, przyspieszy to czas odbierania od Państwa dokumentów.
  • Osoby posiadające Elektroniczną Legitymację Studencką UW (ELS), nie muszą dostarczać podania o ELS i wnosić opłaty za legitymację.
  • Do czasu ogłoszenia informacji o uruchomieniu studiów zaocznych kandydaci na te studia nie wnoszą opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką UW (ELS).

4. W przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią, należy dołączyć upoważnienie do złożenia dokumentów [http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/upowaznienie_klauzula_dokumenty.pdf].

5. Na WGSR UW nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

6. Niezłożenie w podanym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnacje ze studiów na WGSR UW.

7. Informacje o tym: „Co zrobić, by otrzymać miejsce w akademiku? można znaleźć na stronie http://wgisr.eu/akademiki/
8. Wejście na Wydział odbywa się od strony Kampusu, drzwi od Krakowskiego Przedmieście są zamknięte.

Kontakt z Komisją rekrutacyjną:
przez konto osobiste na IRK lub drogą mailową: rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.