REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE – DODATKOWE ZAPISY!!!

Informacja dla kandydatów na studia magisterskie – kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Jest jeszcze możliwość przystąpienia do rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Zainteresowani powinni utworzyć konto w IRK (https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/), a następnie przesłać na adres mailowy rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl prośbę o dopisanie do listy kandydatów (najpóźniej do 17 września 2019 r., do godz. 14:00). Zostaną wtedy zapisani „ręcznie” na ten kierunek (nie będzie otwartej dodatkowej tury rejestracji).

Warunkiem koniecznym przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie tytułu licencjata lub zdanie egzaminu licencjackiego (lub równoważnego) najpóźniej do 20 września 2019 r.

Kierunek na pewno będzie na pewno otwarty!!!

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.