Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

18 września 2019 r. zebrała się Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w celu zakwalifikowania kandydatów do wpisu na listę studentów na  stacjonarne  studia  drugiego stopnia na kierunki: Geografia oraz  Gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2019/2020.

Poniżej zamieszczono listy rankingowe na poszczególne kierunki studiów (należy „kliknąć” na odpowiedni kierunek i rodzaj studiów):

Kierunek GEOGRAFIA Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

——————————————————————————————————————————————————————–

Informacje dla kandydatów !!!

1. Ogłoszenie wyników: 19 września 2019 r., godz. 10:00.

2. Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: 

  •          termin: 19, 20  oraz 23 września 2019 r., godz. 12:00-16:00.
  • miejsce składania dokumentów: budynek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30) w sali nr 8 (na parterze).

3. Wykaz dokumentów można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/.

  • Przed wydrukowaniem ankiety osobowej prosimy o sprawdzenie poprawności danych (niektórzy kandydaci w rubryce „imię” mają wpisane imię i nazwisko).
  • Prosimy o przynoszenie, oprócz oryginałów, również odbitek kserograficznych dyplomów (wraz z suplementami), przyspieszy to czas odbierania od Państwa dokumentów.
  • Osoby posiadające Elektroniczną Legitymację Studencką UW (ELS), nie muszą dostarczać podania o ELS i wnosić opłaty za legitymację.

4. Na WGSR UW nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

5. Niezłożenie w podanym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnacje ze studiów na WGSR UW.

6. Informacje o tym: „Co zrobić, by otrzymać miejsce w akademiku? można znaleźć na stronie http://wgisr.eu/akademiki/
7. Wejście na Wydział odbywa się od strony Kampusu, drzwi od Krakowskiego Przedmieście są zamknięte.

Kontakt z Komisją rekrutacyjną:
przez konto osobiste na IRK lub drogą mailową: rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.