Trzecia tura rejestracje na zajęcia w semestrze zimowym 2019/2020 (2019Z) – studia licencjackie

24 września 2019 rozpocznie się trzecia tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2019/2020 (2019Z) dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (2 i 3 rok) oraz pierwsza tura rejestracji na 1 rok studiów.
Termin rejestracji:
III tura: od 24 września (godz. 21:00) do 29 września 2019 r. (godz. 23:59)
Studia licencjackie
Geografia – 1 rok Gospodarka przestrzenna – 1 rok
Geografia – 2 rok Gospodarka przestrzenna – 2 rok
Geografia – 3 rok Gospodarka przestrzenna – 3 rok
Informacje o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (lektoraty, WF, OGUNy) można znaleźć na stronie  https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

Prosimy o rozważne i przemyślane wybory!!!

Zarejestrowanie i wyrejestrowanie z zajęć możliwe jest WYŁĄCZNIE W CZASIE TRWANIA REJESTRACJI. Po zakończeniu rejestracji jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą osób prowadzących zajęcia oraz Pani Prodziekan ds. studenckich będzie możliwa zamiana grup, lub dopisanie się na zajęcia.

W razie problemów z rejestracją należy kontaktować się z Pełnomocnikiem dziekana WGSR ds. USOS mgr Janem Skrzypczukiem (j.skrzypczuk@uw.edu.pl).

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.