Rejestracje na zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 (2020Z) na studiach magisterskich na WGSR UW

7 czerwca 2020 rozpocznie się pierwsza tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2020/2021 (2020Z) dla studentów stacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich).
Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o uważne zapoznanie się z programem studiów i planem zajęć na semestr zimowy 2020/21 (https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/plany-zajec-i-program-studiow/).

Rejestracja odbywa się przez USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl/).  Jest to rejestracja bezpośrednia do grup. Uruchomiona rejestracja przewiduje „giełdę miejsc”. Jeżeli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, należy zarejestrować się oddzielnie na obydwa rodzaje zajęć.

Terminy rejestracji:

2. rok

I tura: od 7 czerwca (godz. 21:00) do 23 czerwca 2020 r. (godz. 23:59)
II tura: od 28 września (godz. 21:00) do 4 października 2020 r. (godz. 23:59)
III tura: od 6 października (godz. 21:00) do 11 października 2020 r. (godz. 23:59).

1. rok

I tura: od 23 października (godz. 21:00) do 24 października (godz. 23:59).
II tura: od 26 października (godz. 21:00) do 28 października 2020 r. (godz. 23:59).

Studia magisterskie
Geografia – 1 rok Gospodarka przestrzenna – 1 rok
Geografia – 2 rok Gospodarka przestrzenna – 2 rok
Informacje o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUNy) można znaleźć na stronie  https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

Prosimy o rozważne i przemyślane wybory!!!

Zarejestrowanie i wyrejestrowanie z zajęć jest możliwe WYŁĄCZNIE W CZASIE TRWANIA REJESTRACJI.

Po jej zakończeniu, jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą osób prowadzących zajęcia i Pani Prodziekan ds. studenckich będzie możliwa zamiana grup, lub dopisanie się na zajęcia.

W razie problemów z rejestracją należy kontaktować się z Pełnomocnikiem dziekana WGSR ds. USOS mgr Janem Skrzypczukiem (j.skrzypczuk@uw.edu.pl).

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.