Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

19 sierpnia 2020 r. zebrała się Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WGSR UW. Podczas posiedzenia Komisji zatwierdzono wyniki uzyskane przez kandydatów na studia w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz podjęto decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunki: GEOGRAFIA oraz GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Poniżej zamieszczono listy rankingowe na poszczególne kierunki i rodzaje studiów (należy „kliknąć” na odpowiedni kierunek studiów):

Kierunek GEOGRAFIA Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Informacje dla kandydatów !!!

1. Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r., godz. 14:00.

2. Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów (złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem przyjęcia na studia): 

  • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r., godz. 11:00-15:00.
  • II termin: 28 i 31 sierpnia 2020 r., godz. 12:00-15:00.
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r., godz. 11:00-15:00.
  • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 3-4 września 2020 r., godz. 11:00-15:00.

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, zakwalifikowani kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wg następującego porządku:

W II terminie składania dokumentów, dokumenty mogą składać kandydaci, którzy byli dotychczas umieszczeni na liście rezerwowej. Szczegółowe informacje można znaleźć na koncie osobistym w IRK.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz zachowaniu bezpiecznej odległości (2 m) podczas oczekiwania i składania dokumentów !!!

Miejsce składania dokumentów: hall budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30 (wejście na Wydział przez Bramę Główną, drzwi od ul. Karkowskie Przedmieście są zamknięte).

3. Wykaz dokumentów można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/.

  • Przed wydrukowaniem ankiety osobowej prosimy o sprawdzenie poprawności danych (np. niektórzy kandydaci w rubryce „imię” mają wpisane imię i nazwisko).
  • Prosimy o przynoszenie, oprócz oryginałów, również odbitek kserograficznych świadectwa dojrzałości, przyspieszy to czas odbierania od Państwa dokumentów.
  • Osoby posiadające Elektroniczną Legitymację Studencką UW (ELS), nie muszą dostarczać podania o ELS i wnosić opłaty za legitymację.

4. W przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią, należy dołączyć upoważnienie do złożenia dokumentów [http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/upowaznienie_klauzula_dokumenty.pdf].

5. Na WGSR UW nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

6. Niezłożenie w podanym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnacje ze studiów na WGSR UW.

7. Informacje o tym: „Co zrobić, by otrzymać miejsce w akademiku? można znaleźć na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/
8. Wejście na Wydział odbywa się od strony Kampusu, drzwi od ul. Krakowskie Przedmieście są zamknięte.

Kontakt z Komisją rekrutacyjną:
przez konto osobiste na IRK lub drogą mailową: rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.