Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) oraz na studia niestacjonarne (zaoczne)

22 września 2020 r. zebrała się Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WGSR UW. Podczas posiedzenia Komisji zatwierdzono wyniki uzyskane przez kandydatów na studia w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz podjęto decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki: GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA oraz STUDIA MIEJSKIE, a także na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunki: GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA oraz na  studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku  GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję, że z powodu zbyt małej liczby zarejestrowanych kandydatów (na stronie IRK, w opisie studiów – widnieje zapis, że „Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów: 40”) studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku GEOGRAFIA oraz studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku  GOSPODARKA PRZESTRZENNA, w roku akademickim 2020/21 nie zostaną uruchomione.

Listy rankingowe na na pozostałe kierunki i rodzaje studiów zamieszczono poniżej (należy „kliknąć” na odpowiedni kierunek studiów):

Kierunek 

STUDIA STACJONARNE drugiego stopnia
GEOGRAFIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA MIEJSKIE
STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne) pierwszego stopnia
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Informujemy zainteresowanych, że od 24 września do 1 października 2020 będzie trwała druga tura rejestracji na studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki: GOSPODARKA PRZESTRZENNA oraz STUDIA MIEJSKIE oraz na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Szczegóły na stronie IRK.

 

Informacje dla kandydatów !!!

1. Ogłoszenie wyników: 23 września 2020 r., godz. 14:00.

2. Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów (złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem przyjęcia na studia): 

  • I termin: 24-25 września 2020 r., godz. 11:00-15:00.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz zachowaniu bezpiecznej odległości (2 m) podczas oczekiwania i składania dokumentów !!!

Miejsce składania dokumentów: hall budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30 (wejście na Wydział przez Bramę Główną, drzwi od ul. Karkowskie Przedmieście są zamknięte).

3. Wykaz dokumentów można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/.

  • Przed wydrukowaniem ankiety osobowej prosimy o sprawdzenie poprawności danych (np. niektórzy kandydaci w rubryce „imię” mają wpisane imię i nazwisko).
  • Prosimy o przynoszenie, oprócz oryginałów, również odbitek kserograficznych świadectwa dojrzałości, przyspieszy to czas odbierania od Państwa dokumentów.
  • Osoby posiadające Elektroniczną Legitymację Studencką UW (ELS), nie muszą dostarczać podania o ELS i wnosić opłaty za legitymację.
  • Kandydaci zakwalifikowani na studia niestacjonarne (zaoczne) – Gospodarka przestrzenna pierwszego stopnia, proszeni są aby nie wnosili na razie opłaty za ELS.

4. W przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią, należy dołączyć upoważnienie do złożenia dokumentów [http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/upowaznienie_klauzula_dokumenty.pdf].

5. Na WGSR UW nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

6. Niezłożenie w podanym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnacje ze studiów na WGSR UW.

7. Informacje o tym: „Co zrobić, by otrzymać miejsce w akademiku? można znaleźć na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/
8. Wejście na Wydział odbywa się od strony Kampusu, drzwi od ul. Krakowskie Przedmieście są zamknięte.

Kontakt z Komisją rekrutacyjną:
przez konto osobiste na IRK.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.