Rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 (2020L) na WGSR UW

16 lutego 2021 rozpocznie się trzecia tura rejestracji na zajęcia semestru letniego 2020/2021 (2020L) dla studentów stacjonarnych wszystkich rodzajów studiów.
Plany zajęć na studia licencjackie znajdują się stronie (https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/plany-zajec-i-program-studiow/).

W semestrze letnim 2020/21 (2020L) zajęcia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych będą odbywały się w trybie zdalnym.

Terminy rejestracji:

I tura: od 15 grudnia (godz. 21:00) do 22 grudnia 2020 r. (godz. 23:59);
II tura: od 12 stycznia (godz. 21:00) do 24 stycznia 2021 r. (godz. 23:59).
III tura: od 16 lutego (godz. 21:00) do 21 lutego 2021 r. (godz. 23:59).

Szczegóły rejestracji:

Kierunek GEOGRAFIA Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA
1. Rok 1. Rok
2. Rok 2. Rok
3. Rok 3. Rok
STUDIA 2. STOPNIA (MAGISTERSKIE)
 W trzeciej turze zapisów, niektóre przedmioty „do wyboru” zostały wycofane z oferty dydaktycznej na sem. letni 2020/21, z powodu zbyt małej liczby zarejestrowanych studentów. Szczegóły w opisie rejestracji.
Trwa obecnie druga tura rejestracji na przedmioty OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (OGUNy) na semestr letni 2020/2021. Zakończenie rejestracji 10 marca 2021. Szczegóły na stronie: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php.
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.