ERASMUS, zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów – spotkanie z koordynatorem ds. mobilności na WGSR UW

24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 18:30, odbędzie się spotkanie z koordynatorem ds. mobilności na WGSR UW, dr Pauliną Pokojską, na którym zostaną zaprezentowane ogólne i szczegółowe zasady kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne w programie Erasmus+ w roku akad. 2021/2022 oraz inne niezbędne informacje dotyczące projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (ERASMUS).

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem (w roku akademickim 2021/2022) na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. „Krajów programu”, serdecznie na to spotkanie zapraszamy.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej:  meet.google.com/fdo-umaw-sqc.  Link jest także podany na stronie WGSR w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus.

Informujemy, iż na stronie WGSR zostały zamieszczone Ogólne zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku akademickim 2021/2022, sformułowane przez BWZ.

Do 22 lutego 2021 r. w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus zostaną zamieszczone Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na WGSR UW oraz wykaz uczelni zagranicznych, oferujących miejsca w programie na podstawie umów międzyinstytucjonalnych, zawartych przez WGSR UW.

Jednocześnie informujemy, że rejestracja na częściowe studia zagraniczne Programu Erasmus+, w roku akademickim 2020/2021, zostanie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW uruchomiona 25 lutego 2021 r. (rejestracja w USOSweb).

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.