Harmonogram sesji egzaminacyjnej (poprawkowej)

Semestr zimowy 2020/21

Termin sesji poprawkowej: 26.02. – 07.03.2021.

Podano tylko egzaminy, dla których przewidziano poprawę. Przedmioty, które zaliczyli wszyscy studenci, nie zostały ujęte w harmonogramie.

studia I stopnia, licencjackie (stacjonarne)

kierunek GEOGRAFIA

kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

studia II stopnia, magisterskie  (stacjonarne)

kierunek GEOGRAFIA

kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.