Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 16 marca 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr KATARZYNA SŁOMSKA-PRZECH

Tytuł rozprawy: WPŁYW MEDIUM PUBLIKACJI NA UŻYTECZNOŚĆ MAP

Promotor: dr hab. Wiesław Ostrowski

Promotor pomocniczy: dr Izabela Gołębiowska

Recenzenci: dr hab. Zenon Kozieł i dr hab. Wiesława Żyszkowska, em. prof. UWr.

Dyscyplina naukowa: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

Język obrony: polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3844.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: https://ankieter.uw.edu.pl/surveys/5554/. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8.00 w dniu 01.03.2021 r. do godz. 23.59 w dniu 10.03.2021 r.

Przewodniczący
Rady Naukowej Dyscypliny
Geografia Społeczno-Ekonomiczna
i Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Marcin Solarz

Pobierz: ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – mgr KATARZYNA SŁOMSKA-PRZECH

W związku z Zarządzeniem nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym,  uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula znajduje się pod linkiem https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2020/06/klauzula-RODO_obrony.docx

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.