Oferta stypendium w projekcie naukowym (dla studenta/studentki studiów II stopnia)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studentki lub studenta studiów magisterskich do projektu pt. „Optymalizacja redakcji osadnictwa oraz sieci dróg w skalach przeglądowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz teorii grafów”

Wymagania:

 1. Studiowanie na studiach magisterskich II stopnia z zakresu geoinformatyki.
 2. Licencjat na kierunku geografia w zakresie geoinformatyki.
 3. Znajomość tematyki związanej z projektem (generalizacja kartograficzna, uczenie maszynowe, systemy informacji przestrzennej).
 4. Znajomość technik i programów geoinformatycznych.
 5. Dobra znajomość języka angielskiego.
 6. Realizacja badań w ramach pracy magisterskiej zbieżnych z tematyką projektu,
  ze szczególnym uwzględnieniem generalizacji obiektów liniowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego oraz programów Data Mining.
 7. Kandydat musi spełniać warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stanowiącym uchwały Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 Do zadań stypendysty należało będzie uczestniczenie w zadaniach zespołu,
a w szczególności:

 1. Analiza literatury naukowej (polskiej i anglojęzycznej) związanej z tematyką projektu.
 2. Wykonywanie prac organizacyjnych związanych z realizacją projektu.
 3. Zbieranie danych, tworzenie baz danych oraz modeli uczenia maszynowego
  do automatycznej generalizacji.
 4. Udział w seminariach projektowych.
 5. Udział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych.
 6. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Warunki pracy:

Okres realizacji zadań: 46 miesięcy od 20 kwietnia 2021 r.

Umowa stypendium w wysokości 5 000 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający uczęszczanie na studia magisterskie II stopnia z zakresu geoinformatyki,
 • CV (zawierające informacje o doświadczeniach badawczych i publikacjach naukowych oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach oraz działalności organizacyjnej),
 • list motywacyjny,
 • wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych
  z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/   )

Zgłoszenia i sposób rekrutacji:

 Zgłoszenie należy przysłać drogą elektroniczną w formie PDF na adres: i.karsznia@uw.edu.pl

Termin składania ofert: 09.04.2021 r., godz. 23:59

W pierwszym etapie rekrutacji ocenione zostaną osiągnięcia kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. W drugim etapie komisja może zaprosić wybrane osoby (które najlepiej spełniają wymienione wyżej wymagania) na rozmowę kwalifikacyjną.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.