Zarządzenie Dziekana WGSR UW w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WGSR w roku akademickim 2020/21

29 marca 2021 Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wydał Zarządzenie dotyczące  zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WGSR w roku akademickim 2020/21.

Link do Zarządzenia: Zasady rozliczania pensum dydaktycznego – 2020/21.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.