Oferta pracy w projekcie naukowym

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko wykonawcy do projektu pt.: „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18.

Nazwa stanowiska: Wykonawca
Liczba stanowisk: 1
Nazwa jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Miasto: Warszawa
Link do strony www jednostki: http://wgsr.uw.edu.pl/

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają stopień magistra w zakresie historii lub doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalizacja w zakresie historii XX wieku, preferowana w zakresie dziejów Niemiec i relacji polsko-niemieckich w okresie 1918-1945);
 • wykazują dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych monografii lub artykułów w czasopismach naukowych w zakresie wyżej określonego pola badawczego;
 • mają doświadczenie w prowadzeniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych z zakresu historii XX wieku (także w RFN), w tym w zakresie historii nacjonalizmów w Europie i polityki III Rzeszy, w szczególności w okupowanej Polsce;
 • biegle posługują się językiem niemieckim;
 • wykazują się samodzielnością, odpowiedzialnością, rzetelnością i terminowością w pracy badawczej;
 • posiadają umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

 • prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych w zakresie źródeł dotyczących akcji germanizacyjnych w okresie II wojny światowej na Pogórzu Karpackim, ze szczególnym uwzględnieniem terenów osadnictwa głuchoniemieckiego między Białą Dunajcową a Sanem;
 • krytyczne opracowanie zebranych źródeł archiwalnych;
 • ustalenie, analiza i przedstawienie polityki III Rzeszy wobec Głuchoniemców (teorii i praktyki) oraz skali kolaboracji związanej z faktem pochodzenia z grupy kulturowej Głuchoniemców;
 • analiza dyskursu politycznego i naukowego III Rzeszy w aspekcie Głuchoniemców w latach 30. XX w. i podczas II wojny światowej;
 • analiza dyskursu tożsamościowego na terenach osadnictwa głuchoniemieckiego w obliczu polityki III Rzeszy;
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Projektowego, w tym w zebraniach, seminariach, w tym referowanie wyników badań;
 • przygotowywanie i publikacja artykułów naukowych oraz współudział w tworzeniu monografii;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS
Grupa nauk: HS
Termin składania ofert: 15.05.2021, godz.23:59
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Umowa zlecenie/dzieło/dla pracowników UW dodatek zadaniowy w wysokości 10 000,00 zł (brutto, całość kwoty) do końca trwania projektu w roku 2024.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego
 • CV naukowe
 • list motywacyjny
 • spis publikacji naukowych
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30.05.2021 r.
Oferty należy zgłaszać do Kierownika Projektu prof. dr hab. Marcina Solarza, pod adres: mwsolarz@uw.edu.pl (temat maila: stypendium_NCN_Głuchoniemcy_historiaXXwiek)

Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Sekcji Wspierania Inicjatyw Badawczych WGSR, Oferta pracy, PROMOCJA.