Rejestracja na zajęcia na semestr zimowy 2021/22 (2021Z)

15 czerwca 2021 r. o godz. 21:00 zostanie uruchomiona II tura rejestracja na zajęcia 2. i 3. roku, na semestr zimowy 2021/2022 (2021Z), dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) oraz I tura zapisów na zajęcia 2. roku, dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich). Rejestracja na zajęcia 1. roku odbędzie się we wrześniu.

Plany zajęć są już dostępne na stronie: https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/plany-zajec-i-program-studiow/.

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o uważne zapoznanie się z programem studiów i planami zajęć na semestr zimowy 2021/22 .

Rejestracja odbywa się przez USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl/).  Jest to rejestracja bezpośrednia do grup (kto pierwszy ten lepszy). Uruchomiona rejestracja przewiduje „giełdę miejsc”. Jeżeli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, należy zarejestrować się oddzielnie na obydwa rodzaje zajęć.

Terminy rejestracji:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

I tura: od 31 maja (godz. 21:00) do 8 czerwca 2021 r. (godz. 23:59)
II tura: od 15 czerwca (godz. 21:00) do 22 czerwca 2021 r. (godz. 23:59)
III tura: od 23 września (godz. 21:00) do 30 września 2021 r. (godz. 23:59).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

I tura: od 15 czerwca (godz. 21:00) do 27 czerwca 2021 r. (godz. 23:59)
II tura: od 23 września (godz. 21:00) do 30 września 2021 r. (godz. 23:59).

Szczegóły rejestracji:

Studia licencjackie
Geografia – 1 rok Gospodarka przestrzenna – 1 rok
Geografia – 2 rok Gospodarka przestrzenna – 2 rok
Geografia – 3 rok Gospodarka przestrzenna – 3 rok
Studia magisterskie
Geografia – 1 rok Gospodarka przestrzenna – 1 rok
Geografia – 2 rok Gospodarka przestrzenna – 2 rok
Informacje o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (lektoraty, WF, OGUNy) można znaleźć na stronie  https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php
  • Prosimy o rozważne i przemyślane wybory!!! Zarejestrowanie i wyrejestrowanie z zajęć jest możliwe WYŁĄCZNIE W CZASIE TRWANIA REJESTRACJI. Po jej zakończeniu, jedynie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą osób prowadzących zajęcia oraz Pani Prodziekan ds. studenckich będzie możliwa zamiana grup, lub dopisanie się na zajęcia.

W razie problemów z rejestracją należy kontaktować się z Pełnomocnikiem dziekana WGSR ds. USOS mgr Janem Skrzypczukiem (j.skrzypczuk@uw.edu.pl) lub dziekanatem (dziekanat.wgsr@uw.edu.pl).

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.