Organizacja kształcenia na UW w roku akademickim 2021/2022

W związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego zostało wydane Zarządzenie nr 112 JM Rektora UW prof. Alojzego Nowaka ws. organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/22.

Zgodnie z nim:
    • Kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim co do zasady prowadzi się w trybie stacjonarnym.
    • Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się oraz egzaminy dyplomowe prowadzone są w trybie stacjonarnym.
    • Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich odbywają się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego.
    • Uczestnicy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia odbywanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
    • Studenci i doktoranci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym, mogą złożyć wniosek o przyznanie indywidualnego trybu kształcenia.
Tekst rozporządzenia opublikowano w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego i dostępny jest pod linkiem 👉 https://monitor.uw.edu.pl/…/5987/M.2021.223.Zarz.112.pdf
Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Pracownicze, Aktualności studenckie, COVID-19, PROMOCJA.