Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2021/2022

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2021/2022:

  • 26 X 2021
  • 23 XI 2021
  • 14 XII 2021
  • 25 I 2022
  • 1 III 2022
  • 22 III 2022
  • 26 IV 2022
  • 24 V 2022
  • 28 VI 2022
  • 20 IX 2022
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.