Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na WGSR UW

28 września 2021 r. Auli Starego BUW odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.
 
Uroczystość odbyła się w obecności Władz Wydziału oraz Jego Magnificencji Rektora UW prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka. Uroczystość uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Warszawskiego oraz liczny udział władz i przedstawicieli jednostek UW.
 
Spotkanie otworzył Dziekan WGSR prof. dr hab. Maciej Jędrusik. W trakcie uroczystości wręczono Medale im. Jerzego Kondrackiego. Otrzymali je: dr hab., prof. ucz. Urszula MYGA – PIĄTEK (UŚ), prof. dr. hab. Radosław DOBROWOLSKI (UMCS) oraz dr. hab., prof. ucz. Bogdan ZAGAJEWSKI (WGSR UW).
 
Nowoprzyjęci studenci kierunków Geografia oraz Gospodarka Przestrzenna złożyli ślubowanie oraz wysłuchali wykładu inauguracyjnego, który wygłosił dr Paweł Cywiński.
 
Fotorelacja z Wydarzenia dostępna jest na profilu WGSR UW w portalu Facebook (link do albumu
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.