Organizacja kształcenia na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna w semestrze zimowym (Decyzja KJD)

Kierownik Jednostki Dydaktycznej WGSR UW dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska podjęła decyzję  w sprawie organizacji kształcenia na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna w semestrze zimowym 2021/2022. Zgodnie z nią podstawowym trybem realizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna jest tryb stacjonarny (realizowany w bezpośredniej obecności uczestników procesu kształcenia).

Następujące zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym:

Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia

 1. Kierunki badawcze w geografii (1900-3-KBG-GF)

Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, pierwszego stopnia

 1. Technologie informacyjne i komunikacyjne (1900-5-TIK),

Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, drugiego stopnia

 1. Kierunki badawcze w gospodarce przestrzennej (1900-7-NPG-FRT),
 2. Narzędzia pracy grupowej (1900-7-NPG-FRT)

Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz dla studentów programu ERASMUS:

 1. Environmental change – from Ice Age to global Warming (1900-ECIA-OG, 1900-ERASMUS-EC),
 2. Geography of the World (1900-GOW-OG, 1900-ERASMUS-GOW)
 3. Global problems in the contemporary world (1900-GPCW-OG, 1900-ERASMUS-GPW),
 4. Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems (1900-IFAGIS-OG, 1900-ERASMUS-GIS),
 5. Management of cold environments (1900-MCE-OG, 1900-ERASMUS-MCE),
 6. Natural environment of Poland (1900-NEP-OG, 1900-ERASMUS-NEP),
 7. Sustainable development – between global and local perspectives (1900-SVD-OG, 1900-ERASMUS-SDV),

Studia niestacjonarne (zaoczne) – Gospodarka przestrzenna, pierwszego stopnia:

 1. Analizy przestrzenne w GIS (1900-6-APGIS),
 2. Ekonomika miast i regionów miejskich (1900-6-EMiRM),
 3. Fizjografia planistyczna (1900-6AFP),
 4. Planowanie przestrzenne II (1900-6-PP2),
 5. Planowanie środowiskowe (1900-6-PSR),
 6. Socjologia (1900-6ASC),
 7. Seminarium licencjackie I (1900-6ASL1),
 8. Hydrologia terenów zurbanizowanych (1900-6-HTZ-WW),
 9. Mniejszości narodowe i etniczne (1900-6-MNE-WW),
 10. Przestrzeń turystyczna (1900-6-PTU-WW),
 11. Rzeki i jeziora europejskie – zagrożenia i ochrona (1900-6-RZJE-WW)

 

Pełny tekst Decyzji NR 7/2020 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna w semestrze zimowym 2021/2022 (link)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.