List Pani Prodziekan z okazji początku nowego roku akademickiego

Szanowni Państwo, Drogie Studentki i Studenci

W poniedziałek rozpoczynamy nowy rok akademicki – rozpoczynamy go w trybie stacjonarnym. Mam nadzieję, że w takim trybie i dobrym zdrowiu dotrwamy do końca semestru. Przy realizacji procesu dydaktycznego obowiązują nas pewne zasady wynikające z reżimu sanitarnego oraz zarządzeń 111 i 112 Rektora UW, a także decyzji 7 KJD (wykaz zajęć prowadzonych w trybie zdalnym m.in. na studiach niestacjonarnych). Nasz Wydział nie jest duży, musimy dbać o swoje bezpieczeństwo w przestrzeniach wspólnych.

  • Bardzo proszę o otwieranie okien podczas przerw. Nie musicie Państwo opuszczać sal wykładowych, ale okna i drzwi powinny być otwarte. W salach nie wolno jeść. Sale podczas przerw będą dezynfekowane przez panie sprzątające.
  • Zgodnie z zarządzeniem Rektora studenci mają obowiązek noszenia maseczek. Z tego obowiązku może Państwa zwolnić jedynie wykładowca. W przestrzeniach wspólnych maseczki są obowiązkowe. Zgodnie z interpretacją Rektora, student który nie ma maseczki i odmawia jej założenia (a nie ma uzasadnienia zdrowotnego) może zostać usunięty z zajęć. W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci przeziębieni.
  • Pracownicy nie mają obowiązku noszenia maseczek podczas zajęć.
  • Zarządzenie Rektora mówi o zasadach przejścia na tryb zdalny (np. z powodu kwarantanny). Zmiana trybu na zdalny może nastąpić jedynie na podstawie decyzji KJD. Dotyczyć może grupy studentów czy danego przedmiotu. Przejście na tryb zdalny następuje po 24 h od daty wydania decyzji. Dopuszczalne jest odbycie pojedynczych zajęć w trybie zdalnym, ale też musi być wydana decyzja KJD. Prowadzący nie mogą sami decydować o zmianie tryby zajęć.

Szanowni Państwo,

Mam nadzieje, że pomimo tych wszystkich utrudnień z przyjemnością spotkamy się w realu, a nowy rok akademicki przyniesie nam tylko dobre i przyjemne doświadczenia.

 Z najlepszymi życzeniami pozostaje niezmiennie do Państwa dyspozycji

Maria Korotaj – Kokoszczyńska

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.