Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr Ada Górna

Uwaga! Obrona zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym (link)!

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

zawiadamia, że dnia 9 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w sali Kolumnowej w budynku przy ul. Karowej 20 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ady Górnej

pt.: „Rolnictwo miejskie jako element struktury przestrzenno-funkcjonalnej miast Globalnego Południa”

Promotor:

prof. dr hab. Mirosława Czerny (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Matczak (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Daniela Szymańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Praca jest dostępna do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami będzie dostępne do dnia obrony pod adresem:  https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4037

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Marcin Solarz

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.