Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr Bartosz Barański

Uwaga! Obrona zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym (link)!

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

zawiadamia, że dnia 16 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w sali Kolumnowej w budynku przy ul. Karowej 20 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Bartosza Barańskiego  

„Wertykalizm zabudowy miejskiej centrum Warszawy w percepcji społecznej”

Promotor:

dr hab. Mikołaj Madurowicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Promotor pomocniczy:

dr Magdalena Fuhrmann (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. Przemysław Śleszyński (Polska Akademia Nauk)

 

Praca jest dostępna do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami będzie dostępne do dnia obrony pod adresem: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4038

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Marcin Solarz

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.