Nabór do kursu 4EU+ „Hitchhiker‘s Guide to Test Development”

Ocena wiedzy studentów jest nieodłączną częścią nauczania akademickiego. Testy są mierzalnym wskaźnikiem posiadanej wiedzy, która jest sprawdzana na wiele sposobów: od wejściówek na ćwiczenia po egzaminy ustne oko w oko z wykładowcą. W dobie pandemii COVID-19 przybierały również formy online.

Zachęcamy nauczycieli akademickich, wykładowców i doktorantów do wzięcia udziału w najnowszym krótkim kursie modułowym „Hitchhiker’s Guide to Test Development”.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki wspomagające w projektowaniu, analizy oraz ulepszaniu testów, dowiedzą się co to jest „test blueprinting”, jak ustawić i standaryzować limity klasyfikacyjnie oraz jak oceniać test!

Kurs jest częścią projektu „Academic Partnership for Innovation in Teaching and Learning” fiansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademckiej (NAVA). Koordynatorem programu jest Uniwersytet Warszawski, we współpracy z Uniwersytetem Karola (organizator kursu), Uniwersytetem w Heidelbergu oraz Uniwersytetem Paryskim.

Kurs składa się ze trzech spotkań w formule online:
I. A quality test item: 1.12 (14.00-16.00)
II. Item analysis: 8.12 (14.00-16.00)
III. Test as whole: 15.12 (14.00-16.00)

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada na adres: jana.tesarova@lf1.cuni.cz.
W zgłoszeni należy podać następujące dane:

  • pełne imię i nazwisko
  • e-mail
  • uniwersytet
  • wydział
  • rola na uniwersytecie (doktorant/naukowiec i/lub nauczyciel akademicki)
  • obszar naukowy

Ogłoszenie kursowe na stronie 4EU+: https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=23275&lang=en
Więcej informacji: https://tarantula.ruk.cuni.cz/UDALOSTI-23275-version1-hitchhikers_guide_to_test_development_cuni.pdf

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.