Rejestracje na zajęcia wydziałowe na semestr letni 2021/2022 (2021L)

11 stycznia 2022 r. o godz. 21.00 zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na zajęcia semestru letniego 2021/2022 (2021L) dla studentów stacjonarnych studiów I i II stopnia.

Terminy rejestracji:

I tura: od 10 grudnia (godz. 21:00) do 19 grudnia 2021 r. (godz. 23:59);
II tura: od 11 stycznia (godz. 21:00) do 17 stycznia 2022 r. (godz. 23:59).
III tura: od 17 lutego (godz. 21:00) do 22 lutego 2022 r. (godz. 23:59).

Szczegóły rejestracji:

STUDIA 1. STOPNIA (LICENCJACKIE)

Kierunek GEOGRAFIA Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA
1. rok 1. rok
2. rok 2. rok
3. rok 3. rok
Informacje dodatkowe dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna (studia licencjackie):

W drugiej turze rejestracji zwiększono limity przyjęć na niektóre przedmioty „do wyboru”. Zmiany te dotyczą przedmiotów:

 1. „Analiza danych przestrzennych w środowisku obliczeniowym Matlab i R”: ćwiczenia (zwiększono limit)
 2. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Tatry)”: kurs terenowy (zwiększono limit)
 3. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Suwalszczyzna)”: kurs terenowy (zwiększono limit)
 4. „Idee kształtują przestrzeń”: wykład (zwiększono limit)
 5. „Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych”: wykład + ćwiczenia (zwiększono limit i dodano trzecią grupę ćwiczeniową)
 6. „Klimat obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich: wykład + ćwiczenia (zwiększono limit i dodano drugą grupę ćwiczeniową)
 7. „Krajobraz w planowaniu przestrzennym”: wykład (zwiększono limit)
 8. „Organizacja przestrzenna usług publicznych”: wykład + ćwiczenia (zwiększono limit i dodano drugą grupę ćwiczeniową)
 9. „Ochrona zespołów urbanistycznych”: wykład (zwiększono limit)
 10. „Przyrodniczy system miasta”: wykład + ćwiczenia (zwiększono limit i dodano drugą grupę ćwiczeniową)
 11. „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”: wykład (zwiększono limit)
 12. „Wybrane aspekty gospodarowania wodą w miastach”: wykład + ćwiczenia (zwiększono limit i dodano drugą grupę wykładową i ćwiczeniową)
 13. „Współpraca terytorialna”: wykład (zwiększono limit)
 14. „Geografia kultury”: wykład (przedmiot w rejestracji na 3. rok, na kierunku Geografia). Przedmiot ten mogą wybierać studenci 1. roku oraz ci studenci, którzy w poprzednich latach nie uczęszczali na przedmiot „Geografia kultury – wybrane zagadnienia”.
STUDIA 2. STOPNIA (MAGISTERSKIE)
Informacje dodatkowe:

Niektóre przedmioty „do wyboru”, z powodu zbyt małej liczby zarejestrowanych studentów, zostały usunięte z oferty zajęć na przyszły semestr (studenci, którzy zapisali się na te przedmioty zostali o tym poinformowani).

W rejestracji na przedmioty „do wyboru WGSR”, w ramach rejestracji na przedmioty specjalności Geografia świata został dodany jeszcze jeden kurs terenowy – „Funkcje turystyczne regionów”.

Informację o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (lektoraty, WF, OGUNy) można znaleźć na stronie  http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności studenckie, Aktualności studiów stacjonarnych, PROMOCJA.