Zmiana organizacji zajęć dla studentów 2. roku studiów I stopnia na kierunku geografia oraz 2. roku specjalności Geografia świata

Uwaga!
W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS CoV-2 u studentów 2. roku (studia I stopnia) na kierunku geografia oraz 2. roku specjalności Geografia świata na kierunku geografia (studia II stopnia), na podstawie §9, Zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, Kierownik Jednostki Dydaktycznej UW podjął następującą decyzję:
  1. Zajęcia dla drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia w dniach 17 – 22 stycznia 2022 r. będą prowadzone w trybie zdalnym (zakładane efekty kształcenia zostaną osiągnięte).
  2. Zajęcia dla drugiego roku studiów drugiego stopnia na kierunku geografia – specjalność Geografia świata w dniach 17 – 22 stycznia 2022 r. będą prowadzone w trybie zdalnym (zakładane efekty kształcenia zostaną osiągnięte).
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.