Rejestracja na zajęcia – na semestr zimowy 2022/23 (2022Z)

Zakończyły się czerwcowe tury rejestracji na zajęcia.
23 września 2022 r. rozpocznie się II tura rejestracji na zajęcia 2. roku, dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) oraz III tura rejestracji na zajęcia 2. i 3. roku, dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich). 
Rejestracje na zajęcia 1. roku odbędą się we wrześniu (studia licencjackie) oraz w październiku (studia magisterskie).

Plany zajęć zamieszczono na stronie: https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/plany-zajec-i-program-studiow/.

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o uważne zapoznanie się z programem studiów i planami zajęć na semestr zimowy 2022/23.

Rejestracja odbywa się przez USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl/).  Jest to rejestracja bezpośrednia do grup (kto pierwszy ten lepszy). Uruchomiona rejestracja przewiduje „giełdę miejsc”. Jeżeli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, należy zarejestrować się oddzielnie na obydwa rodzaje zajęć.

Terminy rejestracji:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

I tura: od 31 maja (godz. 21:00) do 7 czerwca 2022 r. (godz. 23:59)
II tura: od 14 czerwca (godz. 21:00) do 23 czerwca 2022 r. (godz. 23:59)
III tura: od 23 września (godz. 21:00) do 30 września 2022 r. (godz. 23:59).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

I tura: od 14 czerwca (godz. 21:00) do 23 czerwca 2022 r. (godz. 23:59)
II tura: od 23 września (godz. 21:00) do 30 września 2022 r. (godz. 23:59)
III tura: od 11 października (godz. 21:00) do 12 października 2022 r. (godz. 23:59).

Szczegóły rejestracji:

Studia licencjackie
Geografia – 2 rok Gospodarka przestrzenna – 2 rok
Geografia – 3 rok Gospodarka przestrzenna – 3 rok
Studia magisterskie
Geografia – 2 rok Gospodarka przestrzenna – 2 rok
Informacje o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (lektoraty, WF, OGUNy) można znaleźć na stronie  https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php
  • Prosimy o rozważne i przemyślane wybory!!! Zarejestrowanie i wyrejestrowanie z zajęć jest możliwe WYŁĄCZNIE W CZASIE TRWANIA REJESTRACJI. Po jej zakończeniu, jedynie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą osób prowadzących zajęcia oraz Pani Prodziekan ds. studenckich będzie możliwa zamiana grup, lub dopisanie się na zajęcia.

W razie problemów z rejestracją należy kontaktować się z Pełnomocnikiem dziekana WGSR ds. USOS mgr Janem Skrzypczukiem (j.skrzypczuk@uw.edu.pl) lub dziekanatem (dziekanat.wgsr@uw.edu.pl).

Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności studenckie, Aktualności studiów stacjonarnych.