Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Wereszczyńskiej

Dnia 14 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w sali Kolumnowej w budynku przy ul. Karowej 20 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karoliny Wereszczyńskiej

pt.: „Wykorzystanie uczenia maszynowego do selekcji miejscowości i dróg na mapach przeglądowych”

Promotor: dr hab. Wiesław Ostrowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Promotor pomocniczy: dr inż. Izabela Karsznia (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. ucz. (Politechnika Warszawska)
  • dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. ucz. (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

Praca jest dostępna do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami będzie dostępne do dnia obrony pod adresem: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4201

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
Geografia Społeczno-Ekonomiczna
i Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Marcin Solarz

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.