Rekrutacja na studia

Trwa pierwsza tura zapisów na studia na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i studia miejskie.

Informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów pod adresem https://irk.uw.edu.pl/

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Stacjonarne

 

Posted in Aktualności Rekrutacji, PROMOCJA.