Absolutorium kierunków GEOGRAFIA i GOSPODARKA PRZESTRZENNA

W środę 29 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość Absolutorium kierunków GEOGRAFIA i GOSPODARKA PRZESTRZENNA na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci kończący naukę na 1. i drugim stopniu studiów na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna uroczyście przeszli z holu głównego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych przez teren Uniwersytetu Warszawskiego pod pomnik M. Kopernika, a następnie do Audytorium im. Wacława Nałkowskiego.
W uroczystości wzięły udział władze Wydziału: dziekan WGSR UW – prof. dr hab. Maciej Jędrusik udział, dr Maria Korotaj-Kokoszczyńską – Kierowniczka Jednostki Dydaktycznej WGSR, dr hab. Sylwia Kulczyk, prof. ucz. – Prodziekan ds. osobowych i współpracy z zagranicą. Uroczystość uświetnił wykład dr. Pawła Cywińskiego pt. „Ostatnia lekcja”

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie WGSR UW na portalu Facebook (link do albumu)

 

Tradycji stało się zadość. Wspólne rzucanie biretów przez absolwentów (fot. J. Suchożebrski)

Pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem M. Kopernika (fot. J. Suchożebrski)

Wspólne zdjęcie przy bramie Uniwersytetu Warszawskiego (fot. J. Suchożebrski)

 

Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności Pracownicze, Aktualności studenckie, Aktualności studiów stacjonarnych, PROMOCJA.